DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 73     <-- 73 -->        PDF

razvojni planovi biti razumni i ekonomični, U torn istrzanom poslu potreban inarn je
svaki stručnjak koji znade misliti svojom glavom na evropski macin i želi svoja
znanja staviti u funkciju razvoja našeg šumarstva odnosno društva u cjelini.


4. Svaki dobronamjernik koji se priključuje proučavanju proteklih zbivanja na
području mehanizacije u šumarstvu pomaže da se ne ponavljaju greške prošlosti.
Naravno, samo pod -uvjetom da se pri tom služi dokumentima i istinom, te da je
znalac u navedenom području. Svakom takvom stručnjaku je jasno da na tom
području nema slave a da se uspjesi i neuspjesi izmjenjuju.
Bedžula Drago, đipl. inž. šum.


UVOĐENJE MOTORNIH PILA NA PODRUČJU ŠUMSKOG
GOSPODARSTVA »HRAST« VINKOVCI OD 1961. DO 1963. GODINE


UVOD


U tijeku uvođenja motornih pila (MP) na području SG »Hrast« Vinkovci pisano
je u članku »Razvoj mehanizacije šumskih radova na području istočne Slavonije


— stanje danas i perspektive«, koji je objavljen u »Zborniku o stotoj obljetnici
šumarstva istočne Slavonije«!.
Zbog značaja ove teme nastavilo se s prikupljanjem dokumenata o navedenoj
problematici. Ovom prilikom objavljujemo novi, potpuniji obzor o tom pionirskom
poslu na uvođenju motornih pila na radovima sječe i izrade, o uvođenju motornih
pila u periodu od 1961. do 1963. g.


Prvi neuspjeli pokušaj uvođenja MP u periodu od 1948. do 1951. u nas, neće se
ovom prilikom ponovo obrađivati, jer je to urađeno u gore spomenutom radu. Možda
tada i nisu navedeni svi relevantni činioci ovog neuspjeha. Za pisanje o toj
problematici se koristila oskudna dokumentacija, što općenito karakterizira taj period
razvitka šumarske mehanizacije.


No o periodu od 1961. do 1963. kada su MP uspješno uvedene u tehnološki proces
eksploatacije šuma, postoji obilje dokumenata. Evo kako je na temelju prikupljenih
činjenica tekao proces uvođenja MP na području današnjeg SG »Hrast«
Vinkovcii.


Prva demonstracija MP tipa Stini — BLK za stručno osoblje ŠPIKA »Spačva«
Vinkovci (tadašnji naziv Šumskog gospodarstva »Hrast«) održana je 21. prosinca
1960. u šumskog predjelu Stara Zabrana, šumarija Mikanovci2. Nekoliko dana ranije
je 10 polaznika liz Vinkovaca sudjelovalo na tečaju za motorne pile u Velikoj kraj
Slavonske Požege (8. do 16. XII 1960.R


Tijekom 1961. g. nabavljeno je 30 komada motornih pila. One su poslužile u
prvom redu za obuku radnika — rukovalaca motornim pilama. Učinak na sječi i
izradi motornim pilama u toj godini nije posebno registriram.


1 »Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije«, Jugoslavenska akademija znano


sti i umjetnosti, Cctar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci — Slavonski Brod, 1974, str. 185—204


2 Tomić, B.: Dnevnik rada


3 Trohar, V.: Dvadeset godina koi išćenja motornih pila u šumarstvu naše Republike, Mehaniza


cija šumarstva 6 (1981) 7—8 (217—227)


451