DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 72     <-- 72 -->        PDF

OSVRTI


MEĐU NAMA I OKO NAS (2)


Članak »Među.nama i oko nas« (ŠL 108, 1984, br. 1—2, str. 61—72) poštovanog
kolege ing. I, Oštrica na zanimljiv je način prizvao u sjećanje dio važnih šumarskih
zbivanja u proteklih 30 godina. Budući da se na strana 65 spominje jedan moj
rad kao koautora od 1974. godine, a manje bi pažljiviji čitalac mogao taj rad dovesti
u neposrednu vezu s ostalim sadržajima citiranog članka, molim čitatelje Šumarskog
lista da počitaju ovo mišljenje:


1. Potpuno se slažem s odrednicom kolege Oštrica »... da svi naši poduhvati
na planu racionalizacije vrijede samo toliko koliko iskazuju ekonomičnost — kao
podlogu boljitka šumskog gospodarenja« (str. 61). U našem svakodnevnom i razvojnom
radu nastojimo ostvariti tu odrednicu koliko znamo, umijemo i možemo.
2. Nije mi bilo ni na kraj pameti kao koautoru rada od 1974. godine da uvrijedim
naše ljude (str. 68) niti da bilo koga, pa tako ni ing. Oštrica, optužim pred
javnošću i poviješću struke (str. 67). Da bi se čitatelji koji nisu pročitali navedeni
rad u to uvjerili, navodim cijeli stavak u kome je spomenut jedan rad ing. I. Oštrica:
»Prilikom uvođenja tih pila bilo je ponovno suprotstavljanja Ikako stručnjaka
(inž. Oštnić 1961, g.)* tako i radnika. Na planu razuvjeravanja stručnjaka prof. R.
Benić odgovora inž. Oštricu u stručnoj literaturi** pobijajući sve prigovore u navedenom
članku inž. Oštrica (D. Bedžula, M. Slabak: Razvoj mehanizacije šumskih
radova na području istočne Slavonije — stanje danas i perspektive, Zbornik o stotoj
obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, Jugoslavenska akademija znanosti
i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci — Slavonski Brod 1974.,
str, 188).
Cilj je naprotiv bio da se iznese mišljenje o razvoju modernizacije šumskih radova
na području istočne Slavonije. To viđenje temeljilo se na tada (1974.) pristupačnoj
dokumentaciji i našem tadašnjem iskustvu. Ovih će se godina (1984. i dalje)
svakako moći sastaviti i objaviti potpuniji obzor, između ostalog i zbog toga
što smo u međuvremenu postali bogatiji za nove izvore po-vijesnih informacija, koji
su neizbrisivo zabilježili djela i riječi kako društva, tako i pojedinaca. Dio tih napora
otoznanit ću u radu pod nazivom »Uvođenjem motornih pila na području Šumskog
gospodarstva »Hrast« Vinkovci od 1961, — 1963.«, kojeg ću ponuditi i uredništvu
»Šumarskog lista«.


3. Ostvarivanje ciljeva pod 1. zahtjeva od razvojnih istraživača da neprestano
uzimaju u obzir no-ve Okolnosti prilikom saznavanja što je u pojedinim razdobljima
ekonomično. Brojne su te okolnosti a osim toga slabo podložni jasnoj zakonitosti.
Da nabrojimo samo neke od njih: zamrznute — nezamirznute cijene, politika kamatnih
stopa, tečaj dinara (u vazi s izvozom naših proizvoda i uvozom potrebne opreme),
raspoloživosti i cijena tekućih goriva, selekcija kadrova itd. O tome i o svim
drugim znanjima, ali i o nekim drugim stvarima, ovisi koliko će nam sadašnji
* Inž. I. Oštrie: Osvrt na uvođenje motornih pUa u šumarstvo, ŠL 1961., str. 279
** Prof. R. Benić: Mehanizacija sječe j izrade u eksloataciji šuma, ŠL 1961., str. 470