DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— numerička vrijednost maksimalnog TUG-a u 1982. bila je 154. a u 1983.
207, što znači da je vrijednost lUG-a u 1983. u odnosu na 1982. bila za 34%
veća;
— i na kraju numerička vrijednost IUG-a iznad 200 u 1982. nije bila niti
jedan dan, a u 1983. bila je 3 dana.
Ostale usporedne vrijednosti komponenata MlP-a tijekom 1983. u odnosu
na 1982. vidljive su iz ostalih tabela za silvometeorološke stanice Šibenik,
Split i Dubrovnik.


U osnovi povećane vrijednosti komponenata IUG-a i IOP-a iskazanih bilo
u danima ili u numeričkim vrijednostima, kao odraz povoljnih vremenskih
prilika procjenjuiju povećani stupanj suhoće šumskog gorivog materijala a> time
i sposobnost za lako prihvatanje vatre. Logično, kod nepovoljnih vremenskih
prilika vrijednosti komponenata IUG-a i IOP-a su niža, čime se procjenjuje
i manja sposobnost šumskog goriva za prihvat vatre.


Iskaz sušnih razdoblja i usporedba s pojavama šumskih požara


Kao rezultat nejednake razdiobe oborina, javljaju se sušna razdoblja, kojih
je tijekom 1983. godine na priobalnom kršu bilo često, pa će se obzirom da
su u tijesnoj vezi s nastankom šumskih požara dati i njihov iskaz.


Postoje brojne definicije za ocjenu suhoće i vlažnosti jednog područja, ali
će se iz praktičnih razloga koristiti definicija koja se zasniva na oborinskim
podacima, gdje se broje dani bez oborina, ili s oborinom manjom od određene
vrijednosti, koja se smatra značajnom za prekid suhoće. Tako britanska
meteorološka služba razlikuje:


— apsolutnu sušu
— djelomičnu sušu i
— suho razdoblje.
Apsolutna suša je najmanje 15 uzastopnih dana kad ni jedan dan nije imao
više od 0,25 mm oborina.
Djelomična suša je najmanje 29 dana kada srednja dnevna količina oborine
ne prekorači 0,25 mm oborina.
Suho razdoblje je barem 15 uzastopnih dana kad nijedan dan nije primio
više od 1 mm oborine.
Ovdje je potrebno napomenuti da se kod određenih analiza sušno razdoblje
smatra period u könne uopće nije bilo oborina.
Prema gore citiranoj definiciji navedena su sušna razdoblja na priobalnom
kršu za period od 1. 4. — 30. 9. 1983. godine (6 mjeseci), u kom periodu RHMZ
svakodnevno izračunava meteorološki indeks opasnosti od šumskih požara za
cijelo područje SR Hrvatske. Ta sušna razdoblja su (tabela 5) uspoređena sa
šumskim požarima koji su prema evidenciji Republičkog komiteta za poljoprivredu
i šumarstvo i Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove SR
Hrvatske, nastali na području krša u navedenoj požarnoj sezoni:


Dubrovnik-Cilipi:
— od 18. 6. do 2. 7. 1983. (15 dana — sušno razdoblje)
— od 15. 7. do 11. 8. 1983. (28 dana — apsolutna suša)