DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 61     <-- 61 -->        PDF

žara za priobalni dio krša SR Hrvatske, pa se sistem izračunavanja klasa opasnosti
od požara (odno? IOP-a i IUG-a prema nastalim požarima), može vidjeti
iz priložene tabele (si. 5).


SI. 5. Kalibracija metcrološkog indeksa požara (MIP) za područje
priobalnog dijela krša SR Hrvatske


Iskaz numeričkih vrijednosti MlP-a za Dalmaciju


Kako je prema tabelarnom iskazu šumskih požara na kršu (tabela 2) Dalmacija
sa 209 šumska požara po čestinama daleko ispred Istre i Hrvatskog Primorja,
napravljen je presjek priobalnog krša Dalmacije od Zadra do Dubrovnika
na taj način, što su uzete četiri reprezentativne meteorološke stanice u
cilju analize određenih komponenata meteorološkog indeksa požara i to:


— Zadar
— Šibenik
— Split-Marjan i
— Dubrovnik