DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 60     <-- 60 -->        PDF

i indeksa opasnosti od požara (IOP). Oni osiguravaju neophodnu povezanost
između sadržaja vlage u gorivu i intenziteta vatre.


Indeks početnog širenja (IPS) je brojčana procjena relativnog
širenja vatre koja se očekuje nepoisredno nakon zapailjenja goriva standardnog
tipa. Za određivanje IPS-a potreban je podatak o brzini vjetrai na otvorenom
na visini 10 metara. Dobiveni podatak ne korelira sasvim brzinama širenja realnih
požara, jer su poremećene zbog promjenljive količine rspoloživog goriva.
Eksperimentalni požar u borovoj šumi u Kanadi širio se brzinom od 1 m/min
kod vjetra od 6 km/sat.


Na osnovu vrijednosti IPŠ-a postavljene su 4 klase brzina širenja. Padine
strmije od 20°/o mogu povećati brzinu širenja i preko navedenih vrijednosti u
tabeli 3.


Tabela 3.


IPS klasa brzine interpretacija
0—7 sporo 1,5 m/rnin
8—12 umjereno 3,0 m/min
13—17 brzo 6,1 m/miii
više od 18 vrlo brzo 18,3 m/min


Kod nas tek predstoji uspostavljanje eksperimentalnog poligona RHMZ-a
na području Dalmacije na staništima autohtonog bora Pinus halepensis radi
utvrđivanja, pored ostalog, i klase IPŠ-a za naše uvjete.


Indeks ukupnog goriva (IUG), pretstavlja numeričku procjenu
suhoće šumskih gorivih materijala te njihovo stanje za prihvat vatre. Numerička
vrijednost IUG-a kreće se od 0—400, a kod vrijednosti jednakoj ili većoj
od 120 označava da je gorivi materijal u šumi dovoljno suh i da lako prihvata
vatru koja se zatim sama od sebe širi.


Šesti, i posljednji, modul jest indeks opasnosti od požar
a (IOP) čija vrijednost ocjenjuje intenzitet cijela požara kao količini oislobođene
energije po jedinici duljine fronte požara. To ije energetski pokazatelj
i ta informacija je od velike koristi jedinicama koje učestvuju u suzbijanju
šumskih požara IOP razdijeljen u klase označava različit intenzitet vatre, razmjerno
klasi u kojoj ije šumski požar nastao, prama toime pretskazuj e
težinu lokaliziranja, mogućnost širenja i veličinu štete koja pri tom
može nastati. Numerička vrijednost IOP-a kreće se od 0 — 200, a klase su slijedeće:


I. 0—4 klasa vrlo malog intenziteta požara
II. 4—8 klasa malog intenziteta požara
III. 8—16 klasa umjerenog intenziteta požara
IV. 16—32 klasa velikog intenzitetai požara, i
V. više od 32 klasa vrlo velikog intenziteta požara.
IOP je numerička procjena potencijalnog intenziteta požara na gorivu
standardnog tipa i povezan sa IUG-om općenito je najbolji način za opisivanje
klasa opasnosti za nastanak i širenje šumskih požara.


Na bazi požarnog opterećenja za period od 7 godina, prema statističkim pokazateljima
RSUP-a SRH, sačinjena je kalibracija meteorološkog indeksa po


438