DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Tri osnovne veličine, odnosno modula, koje ulaze u meteorološki indeks
požara su pokazatelji vlažnosti goriva a odnose se na sadržaj vlage finog, ´srednjeg
i dubokog kompaktnog goriva na šumskom tlu.


Prv i modu l jest pokazatelj vlažnosti finog goriva (PVFG). koji odražava
efekte meteoroloških prilika u nekoliko prethodnih dana na stanje vlage
u finim gorivima na šumskom tlu, naročito na otvorenim staništima. Tipičan
je za 2—3 cm dubok sloj listinca težine oko 5 t/ha.


PVFG reagira na:


— dnevnu temperaturu
— relativnu vlagu
— brzinu vijetra i
oborine za protekle 24 sata u količini iznad 0.6 mm i pretskazuje vlažnost goriva
od podne do rano popodne u najtoplijem dijelu dana. Njegova vrijednost
je najpogodnija za ocjenjivanje zapaljivosti. U kombinaciji s vjetrom, koristi
se za izračunavanje indeksa početnog širenja vatrene linije u metrima u minuti.
Drug i modu l jest pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva (PVSG) i daje
broj koji se odnosi na sadržaj vlage u umjereno dubokom sloju rahlog listinca
(5—10 cm), kojem je težina oko 50 t ha. Prvenstveni je izvor energije koju daje
pomicanje fronte požara kod većine tipova goriva.


Vremenski činioci uključeni u PVSG jesu:


— temperatura zraka
— relativna vlaga
— oborine za protekla 24 sata iznad 1.5 mm
— faktor duljine dana.
Faktor duljine dana mijenja se od dana do dana tijekom sezone šumskih
požara. Duljina dana utječe na trajanje isušivanja goriva. Temperatura od
21-"´ C i relativna vlažnost od 45% u podne junskog dana (mjesec s najdužim danima),
ima u sušenju dvostruki efekt u odnosu na septembarski dan jednakih
meteoroloških parametara.
Treć i modu l jest pokazatelj vlažnosti krupnog dubokog listinca, čiji
slojevi mogu sadržati čak i 350—400°/o vode u odnosu na težinu suhog goriva
i suše se polagano evapotranspiracijom. Na mjestima gdje gori krupno gorivo
požar
se teško gasi i postaje ozbilijan problem za kontrolu požara.
PVKG koristi slijedeće vremenske činioce:


— temperaturu zraka
— oborine za 24 sata iznad 2,9 mm i
— tekući mjesec, za izvođenje broja koji opisuje sadržaj vlage u sloju
ispod 10—20 cm dubine kompaktnog listinca, težine do 440 t/ha.
Ova tri modula, odnosno, pokazatelja, vlažnosti reprezentiraju tri vrste
goriva i imaju slijedeća
značenja:
PVFG — zapalijivost
PVSG — postojanost i intenzitet vatre
PVKG — otežano gašenje i kontrola.


Komponente koje se odnose na ponašanje požara


Četvrti i peti modul, indeks početnog širenja (IPŠ) i indeks ukupnog goriva
(IUG), pretstavljaju prijelazne komponente između pokazatelja vlažnosti i


437