DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Ako se za bazu uzme 1982. godina, onda je za osam mjeseci u 1982. godini
palo 11% manje oborina, nego za isti period 1983. godine. S druge strane iz
prikazanih podataka (tabela 1) vidljivo je, da je sagorjela površina na priobalnom
kršu u 1983. godini veća za 60% u odnosu na 1982. godinu.


Očito je da se za tumačenje uzroka čestina kao i intenziteta šumskih požara
za određeno područje, ne može osloniti na stanje samo jednog iako najhitnijeg
meteorološkog elementa — oborine, jer takav pristup može navesti i
na pogrešne zaključke. Ovo proizlazi iz tog razloga što niti jedan od meteoroloških
elemenata uzet odvojeno, ne može dovoljno točno okarakterizirati stanje
zapaljivosti šumskih gorivih materija. To se može objasniti time, što kod
povoljnog stanja jednog meteorološkog elementa za uvjete zapaljivosti u šumi,
stanje drugih meteoroloških elemenata mogu biti nepovoljni za te iste uvjete
zapaljivosti. Prema tome, pod meteorološkim indeksom požara,
podrazumijeva se interakcija svih relevantnih meteoroloških elemenata, kao i
faktori duljine dana te mjeseca u godini, na stupanj zapaljivosti šumskog gorivog
materijala na jednom određenom području kojeg reprezentira meteorološka
stanica.


TEMELJNA STRUKTURA METEOROLOŠKIH INDEKSA
POŽARA


Meteorološki indeks požara sastoji se od 6 komponenti: tri primarne, dvije
posredne i konačno jedne koja pretstavlja intenzitet pojedinačnog požara u
standardnom tipu goriva (si. 3). Tri primarne komponente su podindeksi koji
slijede iz sadržaja vlage od dana do dana triju klasa šumskog goriva, različitih
brzina sušenja. Dvije međukonipanente su podindeksi koji pretstavljaju brzinu
širenja i količinu raspoloživog goriva. Sistem ovisi isključivo o meteorološkim
mjerenjima svakog dana u sunčevo podne. U temeljnom obliku meteorološki
indeks požara je niz jednadžbi koji se lako može obraditi kompjutorski.
Treba naglasiti da, iako se meteorološki indeks požara računa iz podnevnih
meteoroloških mjerenija, on stvarno predstavlja opasnost od požara u vrhu
sredine popodneva, recimo od 14.00 do 16.00 sati.


Za svako od tri goriva uklopljenih u meteorološki indeks požara razvijen
je subsidijarni indeks s dvije faze, jednom za vlaženje kišom i jednom za sušenje.
Ovi podindeksi, nazvani šifram a vlage , su ustvari sistemi knjigovodstva
koji dodaju vlagu nakon kiše i oduzimaju nešto od nje za svaki dan
sušenja. Za svako gorivo se uzima da se suši eksponencijalno, tako da ije trenutna
brzina sušenja proporcionalna sadržaju slobodne vlage u struji.


Ideja o standardnom gorivu osnova je na kojoj je izrađen sistem meteorološkog
indeksa požara,. Konkretni podaci o sadržaju vlage i ponašanju požara
upotrebljeni za postavljanje pokazatelja vlažnosti, kao i indeksa opasnosti
od požara, odnose se na borove šume. Za standardno gorivo određena su staništa
bora Pinus Banksiana i Pinus cortorta.


Pošto je poznata činjenica da se šumski požar začinje na gorivom materijalu
mrtve šumske prostirke, buduće analize o utjecaju vremenskih prilika
na pojavu šumskih požara u RHMZ-u temeljit će se na meteorološkom indeksu
požara, kod nas prihvaćene, kanadske metode. On je kičma cijelog sistema pomenute
metode i njegove se komponente koriste u većini faza upotrebe paketa