DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 54     <-- 54 -->        PDF

sjevernije smještenoj Islandskoj cikloni. Osjenčana su područja sa 50°/o (dvostruko
manjom) oborinom u odnosu na normalu i 200% (dvostruko većom).


Slika 2. pokazuje polje strujanja u srednjoj troposferi (oko 5 km visine),
a strijelice označuju (smjer vjetra. Gušće linije odražavaju jače visinsko strujanje.
Debele linije ograničavaju područje s nižim (—) i višim ( + ) tlakom na
toj visini. U osjenčanom području s pozitivnim centrom nad Velikom Britanijom
(centar anomalnog strujanja) je tlak znatno viši od normale.


PRIKAZ MJESEČNIH KOLIČINA OBORINA SIJEČANJ—KOLOVOZ 1983.
GODINE NA PRIOBALNOM DIJELU KRŠA


Režim oborina u nas i u svijetu je daleko najpoznatiji dio hidrološkog ciklusa
u koji ubrajamo fizikalni proces od pale oborine, otjecanja, isparavanja
do kondenzacije i nove oborine. Ovaj proces se dakako ne .događa na istom
lokalitetu, već su njegovi nosioci dijelovi opće cirkulacije atmoisfere: ciklone,
anticiklone, fronte, linije nestabilnosti i si. Stoga uzroke i »ritam« hidrološkog
ciklusa treba tražiti u mnogo većim razmjerima, naročito ako želimo upoznati
kratkoročne fluktuacije atmosferske cirkulacije 5—10 godina.


Detaljna studija oborinskog režima, koja pored ekstremnih količina oborina
u različitim periodima obuhvaća analizu sušnih razdoblja i njihovih uzroka,
učinjena je na području Hrvatske samo za uže područje Zagreba. Ovi rezultati
su prikazani u publikaciji »Prognoza sušnih perioda« (RHMZ SRH, 1976),
a ukazuje nam na nužnost kontinuiranog praćenja oborinskog režima nekog
područja zbog izrazitih kratko-periodičnih fluktuacija atmosferske cirkulacije
na području Atlantika i Evrope.


Detaljnija studija oborinskog režima, na Jadranu ne postoji, ali kratki osvrt
u navedenoj publikaciji za cijelo područje Jugoslavije u ljetnom razdoblju
1925—40. već pokazuje na bitno različiti režim u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske
i na Jadranu, kao i na razlike između sjevernog i južnog dijela obale,
te priobalnog dijela i otoka.


Na području Jadrana postoji dobra mreža kišomjernih stanica koja posebno
zadovoljava svojem gustoćom, dok s obzirom na duljinu raspoloživih nizova
mjerenja zadovoljava u nešto marajoj mjeri. Međutim, uobičajena statistika
o količinama i broju dana s oborinama nije dovoljna za upoznavanje oborinskog
režima, već je nužno poznavati i promjenljivost tih veličina, odnosno,
kolebanja stvarnih vrijednosti oko dugogodišnjih srednjaka. To nam pokazuje
u koijoj mjeri se možemo osloniti na neku srednju vrijednost koju smatramo
»normalnom«.


Iz priloženog pregleda (tabela 3) mjesečnih količina oborina za osam mjeseci
1983. godine, s 15 odabranih silvometeoroloških stanica koje reprezentiraju
priobalni dio naše republike, dat je iskaz mjesečnih količina oborina u milimetrima
(1 mm = 1 litra na m2) za. svaku stanicu posebno, kao i mjesečni srednjak
po stanici na potezu od Istre do Južne Dalmacije. Isto tako dat je iskaz
oborina po stanicama za osam mjeseci 1982. godine (tabela 4) kao i usporedni
prikazi manjka ili viška oborina u 1983. u odnosu na 1982. godinu.


Iz podataka (tabela 3) vidljivo je. da je za osam mijeseci u 1983. godini
ukupno palo 12°/o više oborina, nego za isti period u 1982. godini (tabela 4).