DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Ovakove prilike na Jadranu ne odražavaju ekstreme niti po količinama
oborina i broju sušnih dana, niti po visokim temperaturama. Najviša dnevna
temperatura srpnja od 35.5° C u 1983. u Splitu javlja se u prosjeku svake treće
godine, dok su ekstremne temperature u sušnoj 1971. godini prešle i 38° C. Dubrovnik
je imao nešto niže dnevne maksimalne temperature, ali ovdje sušni
periodi općenito dulje traju. U 1971. godini je Dubrovnik imao 52 uzastopna
potpuno suha dana, što ije dvostruko dulje razdoblje od 24-dnevnog u 1983.
koje je bilo nadmašeno u još četiri godine protekle dekade (1978, 1974, 1979.


1981).
Tome treba dodati da izostanak visokih dnevnih količinai oborina na otocima
u ljetnom razdoblju također nije rijedak događaj, jer se, na primjer, na
Lastovu veće (izad 20 mm) dnevne oborine javljaju u prosjeku tek ijednom TI
10 godina.


Prema tome moramo zaključiti da i ljetn e suš e na> Jadranu poput ove
u 1983. nis u rijedak događaj, pa time zahtijevaju posebnu pažnju u zaštiti
od šumskih požara.


Slika 1. pokazuje baričke centre i izobare u srpnju 1983. »V« je centar visokog
tlaka od 1025 mb i označuje sjeverniji položaj anticiklone s proširenim
grebenom preko srednje Evrope. »N« je centar niskog tlaka cd 1007 mb u