DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 51     <-- 51 -->        PDF

područjem sjevernih širina niži od prosjeka. To je uvjetovalo pojačanu zonalnu
cirkulaciju u sjevernoj Evropi, pa je i gibanje ciklona s frontalnim sistemima
bilo mnogo sjevernije od uobičajenih ciklonalnih putanja.


Među najizraženije anomalije ovakove cirkulacije spada siječanj sa središtem
snažne anticiklone u jugozapadnoj Evropi. Zato je siječanj bio nad
prosječno suh s oborinama ispod 30°/o od normalnih vrijednosti i dvostruko
manjim brojem kišnih dana od uobičajenih.


Razdoblje od veljače do svibnija bilo je vrlo neujednačeno s velikim prostornim
i vremenskim oscilacijama atmosferskog stanja nad Jadranom. Veljača
je bila vrlo hladna, a zajedno sa studenim to su bila jedina dva mjeseca u
1983. s izrazitom niskim temperaturama ispod normalle. Svibanj je, kao i srpanj,
bio izrazito topao mjesec. Cijeli period od veljače do svibnja bio je karakterističan
primjer velike persistencije kišnih i sušnih razdoblja koja pokazuje da
mjesečne količine oborina ne mogu odraziti stvarnu sliku oborinskog režima
na Jadranu. Prva polovica veljače bila je kišna, a druga sušna, dok je obrnuti
slučaj bio u ožujku. Kišni period od 25. ožujka do 6. travnja bio je najdulji
ne samo u promatranom razdoblju, već i u cijeloj 1983. godini. Mjesečne količine
oborine su u oba mjeseca na srednjem i južnom Jadranu iznosile oko
polovinu normalnih vrijednosti. Nekoliko kišnih dana .sredinom travnja uvjetovalo
je oborine samo slabijeg intenziteta). Nasuprot tome u svibnju su dva
kišna perioda, s prekidom od desetak sušnih dana sredinom mjeseca, bila uzrok
visokoj mjesečnoj količini oborine koja je u Splitu, kao i u veljači, bila
dvostruko veća od normale. Velikoj količini oborine u svibnju doprinjeo je
ovaj posljedmji kišni period od 6 dana, od kojih su samo dva dana s ekstremnim
oborinama iznosili 64°/o ukupne mjesečne količine. ´Za srednji Jadran je to bio
i posljednji kišniji period u 1983. godini.


Uzrok kišnijem razdoblju u travnju i svibnju na Jadranu bila je izuzetna
atmosferska cirkulacija koja se ije bitno razlikovala od preostalog dijela godine.
Jedino u ta dva mjeseca anomalije* cirkulacije su održavale prevladavajuću
ciklonalnu aktivnost u području zapadne Evrope, s jačim jugozapadnim
strujanjem nad Jadranom, Ovakva cirkulacija, čije su posljedice brže izmjene
kišnih i sušnih razdoblja, predstavlja mnogo povoljniji oborinski režim na Jadranu
nego anticiklonalni tip cirkulacije kakav je prevladavao u veljači i
ožujku.


Ljeto je na cijelom području Jadrana bilo sušno, ali s bitnim razlikama
u pojedinim dijelovima i pojedinim mjesecima.


Na sjevernom Jadranu su mjesečne količine oborine od lipnja do kolovoza
bile dosta ujednačene, 30—40% manje od normale, ali broj kišnih dana nije
bio bitno manji od uobičajenog, niti su sušna razdoblja trajala dulje od 10 uzastopnih
suhih dana. Prema tome, obilježje suše na sjevernom Jadranu očitovalo
se samo u slabijem intenzitetu oborina kao posljedice slabije izraženih
frontalnih sistema sa sjevera. To nije iznenađujuće jer je anomalna cirkulacija
atmosfere s izrazito povećanim tlakom nad Velikom Britanijom uvjetovala jaku
sušu na području srednje Evrope, a prevladavajuće sjeverozapadno strujanje,
umjesto uobičajenih zapadnih vijetrova, donosilo je nad Jadran relativno
suhi kontinentalni zrak i ublažilo intenzitet frontalnih sistema.


* odstupanje od srednjeg stanja, persistenoija = postojanost, stalnost