DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Sum. list CVIII (1984) 427


UDK 630*431 (497.13 Primorje)


UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA POJAVU ŠUMSKIH POŽARA
NA PODRUČJU PRIOBALNOG KRŠA TIJEKOM 1983. GODINE


Tomislav DIMITROV i Vesna JURCEC*


SAŽETAK. Jedna od preventivnih mjera za zaštitu šuma od požara
je i poznavanje utjecaja vremenskih prilika na njihovu pojavu
i širenje. U ovom radu prikazani su elementi na osnovu kojih se
izračunavaju meteorološki indeksi požara, dane njihove numeričke
vrijednosti za Dalmaciju i iskaz sušnih razdoblja u 1983. godini za
13 mjesta duž Jadranske obale, (op)


Šume n:\ kršu na području Istre. Hrvatskog primorja i Dalmacije zauzimaju
površinu od 708.600 ha (Statistički godišnjak 1982. g.). od toga na društvene
šume otpada 469.300 ha, a na privatne šume 239.300 ha. Ove šume su
svake godine izložene znatnim štetama od šumskih požara u proljetnom i ljetnom
sušnom periodu, jer na tom području, za razliku od kontinentalnog dijela
SR Hrvatske, klimatske prilike izuzetno pogoduju nastanku i širenju šumskih
požara.


Duž jadranske obale rijetko je kad gorjelo s takvom žestinom kao u
protekloj godini. Šume su ležeći na debelim sagovim iglica četinjača, neočišćene
od suhog korova i ostalog pokrova, bez valjanih protupožarnih prosjeka
i zaštitnih pojasa, kao i loše opremljenosti dijela vatrogasnih organizacija., a sve
to potpomognuto čestim sušnim periodima, bile izložene takvoj vatrenoj stihiji,
koja se doslovce prošetala obalom dotičući sam prag gradova, turističkih
naselja sela i zaseoka.


Prema podacima »Biltena o požarima« Republičkog sekretarijata SRH
(ožujak 1984), kao i prema evidenciji Republičkog komiteta za poljoprivredu
i šumarstvo, na osnovi pismenih podataka dobivenih od šumskih gospodarstava
za društvene šume kojima one gospodare i općina za privatne i ostale šume
izvan šumsko-gospodarsfkih područja, prošle godine samo na priobalnom dijelu
krša bilo je 400 šumskih požara, sa ukupno spaljenom površinom od 18.358 ha
(tabela 1. i tabela 2).


Spaljene površine u Dalmaciji ove su godine nekoliko puta veće od prosjeka
za posljednjih nekoliko godina, što se naročito odnosi na vrijedne borove
šume, dok su područja Istre i Hrvatskog primorja ostale u okviru prosjeka ra


* Tomislav Dimitrov. dipl. iinž. šum,
Dr Vesna Jurčec,
Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, Zagreb, Grk" 3.