DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Sum. list CVIII (1984) 399


IIDK 630*525.5 : 630*221


NEKOLIKO NOVIH FORMULA ZA RAČUNANJE ETATA
GLAVNOG PRIHODA U VISOKIM REGULARNIM ŠUMAMA


Mr Radovan KRIŽANEC, đipl. inž. šum.
Katedra za uređivanje šuma Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu


SAŽETAK. Za računanje etata glavnog prihoda (Ef/) u visokim
regularnim šumama primjenjuju se četiri poznate formule: MANTEL-
u
-MASSONOVA (x = 0), MELARDOVA (x = ) , HUFNAGLOVA
3
u u
(x ~ ) i KLEPCEVA (X = ) . Pojedina formula upotrebljiva je
2 3
samo uz određenu dobnu granicu (x).


Kako se ophodnja u praksi (Cl. 19 »Pravilnika«) kreću od 10—120
godina a širina dobnih razreda je ovisno o dužini ophodnje propisana
sa 5, 10 i 20 godina (Cl. 8 »Pravilnika«), navedene se formule ne
mogu primijeniti adekvatno s nekim u praksi korištenim dobnim
granicama.


Nove formule za računanje etata glavnog prihoda prilagođene su
izvjesnim u praksi korištenim ophodnjama i dobnim granicama sa
svrhom da olakšaju primjenu pozitivnih propisa »Pravilnika«.


Ključne riječi: Etat glavnog prihoda — Visoka regularna
šuma


UVOD


Visoke regularne šume uređuju se (Cl, 20 i 21 »Pravilnika«) po »Metodi
razmjera dobnih razreda sa sastojinskim gospodarenjem«. To će reći, da su
osnovne jedinice gospodarenija sastojine, kojih je zrelost za sječu definirana
starošću.


Kad sastojine neke jedinice prostorne podjele (gospodarske jedinice, ekološko
gospodarskog tipa, računske jedinice ili uređajinog razreda), razvrstane
prema površini i starosti u odgovarajuće dobne razrede, tvore kontinuirani niz
jednakih površina, za takvu jedinicu prostorne podjele kažemo da iima normalan
razmjer dobnih razreda. Ako u tom kontinuiranom nizu dobnih razreda
jednakih površina rastu sastojine optimalne strukture po broju stabala, optimalnog
obrasta, optimalne drvne mase i optimalnog prirasta uz podjednake
potencijalne mogućnosti staništa, tada viša jedinica prostorne podjele ima drvnu
zalihu normalne veličine i normalne strukture.