DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Sirovi humus i reakcija tla imaju veće vrijednosti na južnoj od sjeverne
ekspozicije u šumama na vapnenoj i silikatnoj podlozi Zalesine i Fužina.


8. U šumi bukve i jele na području Gorskog Kotara značajni strukturni
čimbenici jele (broj stabala od tri cm na više, broj stabala od tri do 10 cm
i horizontalna projekcija krošanja) imaju najveće vrijednosti na području
Tršća, manje u Zalesini a najmanje u Fužinama.
Strukturni čimbenici bukve pokazuju najveće vrijednosti u šumama bukve
i jele na području Fužina, manje u Zalesini a najmanje u Tršću.


Najveće strukturne vrijednosti gorskog javora imamo na području ´Zalesine.
manje u Fužinama, dok je javor, radi intenzivnih sječa listača, skoro
iskorijenjen iz šuma na području Tršćai


Gorski javor najbolje se prirodno pomlađuje na području Fužina.
U šumama jele s rebračo-m i šumama bukve i jele imamo veće signifikantne
strukturne čimbenike jele na području Zalesine nego na području
Fužina.
Jela u šumi jele s rebračom na silikatnoj podlozi ima veće strukturne
karakteristike od jele u šumi bukve i jele na vapnenoj podlozi.
Jela na južnoj ekspoziciji pokazuje veće značajne vrijednosti strukturnih
čimbenika od jele na sjevernoj ekspoziciji.
Svi strukturni čimbenici bukve veći su u šumama na području Fužina nego
u šumama na području Zalesine.


Bukva na silikatnoj podlozi u šumi jele s rebračo-m pokazuje veće strukturne
vrijednosti kod broja stabala od tri cm na više, broja stabala od tri do
10 cm i horizontalnih projekcija krošanja negoi šume bukve i jele na vapnenoj
podlozi. To nam ije dobar pokazatelj da se bukva ponovno naseljava u
sastojine jele s rebračom iz kojih je bila istisnuta pogrešnim gospodarskim
zahvatima.


Bukva pokazuje veće signifikante strukturne vrijednosti kod broja stabala
od tri do 10 cm i broja stabala od tri cm na više, na sjevernoj ekspoziciji
dok su ostale značajne strukturne vrijednosti veće na južnoj ekspoziciji (volumen
krošanja, drvna masa, srednje stablo prve etaže sastojine) u sumarna na
silikatu i vapnencu Zalesine i Fužina.


9.. Svi izneseni zaključci temelje se na osnovi stastističkih signifikantnih
rezultata dobivenih matematicko-staitističkom obradom podataka uz primjenu
višestruko regresijske analize varijance i fakttorske analize. Međutim, prirodno
pomlađivanje u prebornim šumama jele i bukve u Gorskom Kotaru je vrlo
složen proces u kojeg su uključeni svi čimbenici koji djeluju u složenom ekosistemu
jele i bukve. Na- žalost, čovjek često iz subjektivnih i objektivnih
razloga nije još dovoljno zavladao svim procesima koji vladaju u tim šumama
pa su mnoga pitanja ostala nerazjašnjena. Nadamo se da su u ovom radu izneseni
rezultati istraživanja pridonijeli nešto boljem razjašnjenju postojećih problema.


Kao i u svakom radu gdje se radi na istraživanju vrlo kompleksnih problema,
a naročito taimo gdje se nastoji doći do zakonitosti fooje vladaju u
prirodnim šumskim zajednicama, mnoga pitanja ostala su nedovoljno rasvjetlijena.
a mnogim u´kazaiim problemima se nije moglo posvetiti dovoljno