DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 17     <-- 17 -->        PDF

blice 51 i 52). U zajedničkom djelovanju sa srodnim strukturama čimbenicima
(broj stabala iznad tri cm promjera i broj stabala od tri do 10 cm promjera)
koji na broj i visine pomlatka i mladika djeluju pozitivno te s ekološkim
čimbenicima (broj posječenih stabala u zadnjih pet do 25 godina i fiziološki
aktivna vlaga) koja na njih djeluje negativno objašnjavaju 19,70/" od
ukupno objašnjene variijance.


Broj pomlatka i mladika bukve i njihove ukupne visine podjednako ovise


o strukturnim kao i o ekološkim čimbenicima u šumi bukve i jele.
Broj pomlatka i mladika ovisi o volumenu krošanja i sirovom humusu
koji imaju negativan utjecaj te o promjeru srednjeg stabla, drvnolj masi,
reakciji tla (alkatičnije tlo), užitom svijetlu i sirovom humusu koji imaju pozitivan
utjecaj.


Ukupne visine pomlatka i mladika ovise o srednjem stablu prve etaže
sastojine, reakciji tla (alkaličnije tlo), količini humusa, broju stabala od tri
cm na više koji imaju pozitivan utjecaj te o količini sirovog humusa i horizontalnoj
projekciji krošanja koje imaju negativan utjecaj.


Iz rezultata faktorske analize zaključujemo da broj pomlatka i mladika
bukve te njihove ukupne visine zajedno sa srednjim stablom prve etaže sastojine
koji ima pozitivan utjecaj te brojem posječenih stabala u zadnjih pet
do 25 godina koji ima negativan utjecaj objašnjavaju u trećem faktoru 19,4%
od ukupno objašnjene varijance (tablice 60 i 61).


Broj pomlatka i mladika bukve, kao i njihove ukupne visine, imaju najveće
vrijednosti u šumi bukve i jele na području Fužina, zatim Zalesine
te Tršća.


U istoj sastojini veće su vrijednosti broja pomlatka i mladika na sjevernoj
nego na južnoj ekspoziciji.


Sastojine bukve i jele na vapnencu imaju veće vrijednosti broja pomlatka
i mladika te njihovih visina od sastojina jele s rebračom na podlozi
silikata.


Bukva se bolje pomlađuje i ima veće vrijednosti elemenata pomlađivanja
u sastojinama na podlozi vapnenca i silikata na području Fužina od isto
takvih sastojina na području Zalesine. Isto tako zabilježene su veće vrijednosti
pomlatka i mladika i ukupnih visina bukve na sjevernoj nego na južnoj ekspoziciji
sastojina silikatnoj i vapnenoj podlozi.


5. Broj pomlatka i mladika smreke u šumi jele s rebračom ovisan je o
količini užitog svijetla, broju posječenih stabala zadnjih pet godina, te broju
stabla od tri do 10 cm koji imaju pozitivan utjecaj.
Ukupne visine pomlatka i mladika smreke u istoj zajednici povećavaju
se povećanjem broja stabala od tri do 10 cm. broja stabala od tri cm na više
i drvne mase, a smanjuije se povećanjem promjera srednjeg staibla prve etaže
sastojine i volumena krošanja.


Iz rezultata faktorske analize možemo zaključiti da od 15 istraživanih
strukturnih varijabli i varijabli elemenata pomlađivanja smreke te ekoloških
varijabli, koji zajedno djeluju u sklopu pet faktora, broj pomlatka i
mladika smreke djeluju u trećem faktoru zajedno s užitim svijetlom i količinom
humusa koji imaju pozitivan utjecaj i brojem posječenih stabala koji