DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 16     <-- 16 -->        PDF

3. Broj pomlatka i mladika jele i njihove ukupne visine predstavljaju
vrlo značajne elemente pomlađivanja na osnovi kojih možemo vrlo objektivno
ocijeniti stanje prirodnog pomlatka u prebornoj šumi jele i ibukve.
U šumi jele s rebračom broj pomlatka i mladika veći je ukoliko je manja


debljina sirovog humusa, veća sječa u zadnjih pet do 25 godina i veća koli


čina uži tog svijetla.


Ukupne visine pomlatka i mladika u istoj sastojini bit će veće ukoliko
je bila veća sječa u zadnjih pet do 25 godina, veća količina užitog svijetla,
veći broj stabala od tri do 10 cm te manji broj stabala od tri cm na vise.


Kompleksno djelovanje broja i ukupnih visina pomlatka i mladika jele
zajedno s još četiri ekološka čimbenika ima značajnu ulogu jer zajedno objašnjavaju
16,2% ukupno objašnjenje varijance (tablica 45 i 46). Sirovi humus
i broj posječenih stabala u zadnjih pet godina imaju negativnu, a užito
svijetlo i broj posječenih stabala u zadnjih pet do 25 godina imaju pozitivna
ulogu na broj i ukupne visine pomlatka i mladika.


U šumi bukve i jele broj pomlatka i mladika jele veći je ukoliko je količina
sirovog humusa manja, veći broj posječenih stabla u zadnjih pet do 25
godina, veći broj stabala od tri do 10 cm, i veći broj posječenih stabala u
zadnjih pet godina.


Ukupne visine pomlatka i mladika bit će veće ukoliko je veći broj stabala
od tri do 10 cm, veći broj posječenih stabala u zadnjih pet do 25 godina, manji
broj posječenih stabala u zadnjih pet godina i manje horizontalne projekcije
krošanja.


Broj pomlatka i mladika i njihove visine u šumi bukve i jele predstavljaju
značajan čimbenik elemenata pomlađivanja koji u sklopu djelovanja
s još osam strukturnih i ekoloških čimbenika te elemenata pomlađivanja objašnjavaju
41,5´% od Ukupne objašnjene varijance (tablice 57 i 58).


Šume bukve i jele na području Tršća imaju najveće vrijednosti broja
pomlatka i mladika jele te njihovih visina, zatim dolaze šume Zalesine pa
Fužina. Južne ekspozicije imaju veće vrijednosti od sjevernih.


Sume na silikatnoj podlozi imaju veće vrijednosti pomlađivanja od šuma
na vapnenoj podlozi.


Šume na području Zalesine imaju veće vrijednosti pomlatka i mladika te
njihovih visina nego šume bukve i jele i jele s rebračom na području Fužina.


4. Broj pomlatka i mladika i ukupne visine pomlatka i mladika bukve
u šumi jele s rebračom više su ovisne o strukturnim nego o ekološkim čimbenicima.
Broj pomlatka i mladika ovisi o sječi stabala u zadnjih pet do 25 godina
koja ima negativan i volumenu krošanja koje imaju pozitivan utjecaj.


Ukupne visine pomlatka i mladika ovise o sječi stabala u zadnjih 25 godina
i horizontalnog projekciji krošanja koje imaju negativan utjecaj te o
volumenu krošanja i broju stabala od tri cm na više koje imaju poizitivan
utjecaj.


Iz rezultata faktorske analize zaključujemo da broj pomlatka i mladika
bukve i njihove ukupne visine igraju značajnu ulogu u drugom faktoru (ta


394