DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 15     <-- 15 -->        PDF

projekcije krošanja jele. Ponika će biti manje gdje je velika drvna masa jele
po jedinici površine i gdje je velika količina užitog svijetla na tlu.


Zajedničko djelovanje fiziološki aktivne vlage tla i količine humusa pozitivno
utječu na pojavu ponika s tim da u sklopu kompleksnog djelovanja
svih istraživanih čimbenika navedeni čimbenici objašnjavaju svega 9.1% od
ukupno objašnjene varijance.


Prosječni broj ponika u šumi bukve i jele veći je na području Zalesine
nego na području Fužina i Tršća. Razlike su visokosignifikantne, dok u tim
sastojinama ne postoje signifikantne razlike u broju ponika između južne i
sjeverne ekspozicije.


Broj ponika veći je u sastojini jele s rebračom nego u sastojini bukve i
jele.


2. Pojava jednogodišnjeg pomlatka jele u šumi jele s rebračom ovisna je
o pojavi dvo-i trogodišnjeg pomlatka. Ukoliko je jedan od tih elemenata
zavisna varijabla, u svim slučajevima ostale dvije javljaju se kao značajne
nezavisne varijable.
Ponik ima značajan utjecaj za pojavu jednogodišnjeg pomlatka, a fiziološki
aktivna vlaga tla, broj posječenih stabala u zadnjih 25 godina, horizontalne
projekcije krošanja i uživo svijetlo značajni su čimbenici za pojavu jedno,
dvo- i trogodišnjeg pomlatka jele.


Iz rezultata faktorske analize (tablica 45) zaključujemo da nam jedno
dvo-i trogodišnji pomladak igra značajnu ulogu u sklopu djelovanja na
ekološke i strukturne čimbenike te elemente pomlađivanja jele. Oni zajedno
s brojem posječenih stabala u zadnjih pet godina i brojem pomlatka i mladika
(koji na mjih djeluju pozitivno) objašnjava 19.80/o od ukupno objašnjene
varijance.


U šumi bukve i jele broj jedno, dvo- i trogodišnjeg pomlatka ovisi o ekološkim
(užito svijetlo, reakcija tla, broj posječenih stabala i u zadnjih pet
godina, sirovi humus) a strukturnim (broj stabala od tri do 10 cm, drvna masa.
broj statoala od 3 cm na više) čimbenicima.


Elementi pomlađivanja, u tim sastojinama. broj pomlatka i mladika negativno
utječu na jednogodišnji a pozitivno na dvo- i trogodišnji pomladak,
dok je djelovanje ukupnih visina pomlatka i mladika suprotno toj pojavi.


Kompleksno djelovanje u vidu jednog faktora, jedno, dvo-i trogodišnjeg
pomlatka jele u sklopu s još tri strukturna, dva ekološka čimbenika i dva
elementa pomlađivanja (tablica 57 i 58), ima vrlo značajnu ulogu jer zajedno
objašnjavaju 41,5% od ukupno objašnjene varijance.


Broj jedno, dvo- i trogodišnjeg pomlatka jele u šumi bukve i jele najveći
je na području Tršća, zatim Zalesine pa Fužina.
Na južnoj ekspoziciji ima više jedno, dvo- i trogodišnjeg pomlatka nego
na sjevernoj.


Broj jedno i dvogodišnjeg pomlatka veći je u šumi jele s rebračom nego
u šumi bukve i jele, dok razlika u broju trogodišnjeg pomlatka nije signifikantna.


Na području Zalesine veći je broj jedno, dvo-i trogodišnjeg pomlatka
nego na području Fužina. dok ga na južnoj ekspoziciji ima više nego na sjevernoj.


393