DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Šum. list CVIII (1984) 391


UDK 630*231 : 630*.18.001/2


UTJECAJ EKOLOŠKIH I STRUKTURNIH ČINILACA
NA PRIRODNO POMLAĐIVANJE PREBORNIH ŠUMA
JELE I BUKVE U GORSKOM KOTARU


Slavko MATIČ*


SAŽETAK. Smatrajući, da je prirodno pomlađivanje prvi i os


novni preduvjet koji će jamčiti trajni pokrov šumske vegetacije distribuiranu
u prebornu strukturu i osigurati idealnu zaštitnu šumu u
Gorskom Kotaru, autor je proveo opširna istraživanja. O tim istraživanjima
autor je opširno pod gornjim naslovom izvjestio u »Glasniku
za šumske pokuse« br. 21, a ovdje se priopćuju rezultati istraživanja
prema tekstu »zaključaka« u tom radu. (op)


(7) ZAKLJUČCI
Zadatak ovog istraživanja je u tome da se istraži kakav je utjecaj ekoloških
i strukturnih činilaca na prirodno pomlađivanje u prebornim šumama
jele i bukve u Gorskom Kotaru.


Istraživanja smo proveli u prebornim šumama jele i bukve u Gorskom Kotaru
na 204 pokusne plohe smještene na tri zemljopisno različita područja
(Zalesine, Fužine, Tršće), na dvije različite geološke podloge (silikat, vapnenac)
na kojima dolaze dvije različite šumske zajednice u Gorskom Kotaru i to
šuma jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv 1950) i šuma bukve i jele
(Abieti-Fagetum croaticum Horv. 38), te na dvije suprotne ekspozicije (jug.
sjever).


Na svakoj pokusnoj plohi izmijerili smo, numerički definirali ekološke i
strukturne čimbenike te elemente pomlađivanja.
Ekološki čimbenici na pokusnim plohama predstavljeni su s ovih 10 pokazatelja
:


— inklinacija, stupanj momentalne vlažnosti tla. fiziološki aktivna vlaga
tla, higroskopicitet tla, količina humusa u tlu, debljina sirovog humusa,
reakcija tla (pH), užito svijetlo u sastojini, broj pojedinačnih stabala u zadnjih
pet godina, broj posječenih stabala u zadnjih pet do 25 godina.
Strukturni čimbenici na pokusnim plohama predstavljeni su sa ovih 20
pokazatelja:


— broj stabala od 3 cm promjera na više, broj stabala od 3 do 10 cm
promjera, drvna masa prve etaže, drvna masa druge etaže, drvna masa treće
etaže, ukupna drvna masa. horizontalna projekcija krošanja prve etaže, ho*
Prof. dr Slavko Mat´ić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Simunska c. 25.


391