DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 12     <-- 12 -->        PDF

In 1976 linterrow canals, 30 and 60 cm deep, were made. The culture develompment
was registered in 1983.


It was concluded that the additional hydromelioirative measures have positive
influence on the Eastern white pine dieback reduction and also on the growth
and nutrient status of the culture.


U NEKOLIKO REDAKA


— Prema nalazu Instituta za zaštitu od zagađenja u Essen-u (Zap. Njemačka)
da šume stradaju ne samo od »kiselih kiša« nego i od ozona. Povećane količine
ozona nastaju kemijskom reakcijom između oksida dušika i ugljikovodika kada su
ovi izloženi snažnoj sunčevoj svjetlosti. Na ozon kao daljnjeg štetnika vegetaciji
(šume) upućuje činjenica, da se u SR Njemačkoj količina SO,2 u zraku od 1976.
godine nije povećala, dok se količina dušičnih oksida od 1966. godine povećala za
70%. Najveći dio dušičnih oksida nastaje u automobilskom prometu (45%), a zatim
u električnim centralama i toplanama (31%). Na ostale izvore dušičnih oksida
koji dolaze u atmosferu otpada, dakle, 24° „ u kojem svoj udio ima i zračni promet.
Vrijedno bi bilo i kod nas obratiti pažnju na dijelove sastojina uz autoputeve,
što je u prvom redu dužnost terenskih šumara. Povećane količine ozona i kiselih
kiša i ne moraju prouzrokovati ugibanje stabala, ali se ono može čitovati u smanjenju
prirasta i vitalnosti stabala.
— Općina Amance u Francuskoj (30 km istočno od grada Troyes) posjeduje
338 ha šume hrasta lužnjaka; 115 ha je visoka šuma podignuta sadnicama (hrasta
5 do 7500 biljaka po ha a breze 5 do 2500 po ha) između 1840. i 1860. godine. 1978.
godine počelo je ugibanje stabala, pojedinačno i skupinama, sa simptomom sušenja
najprije grančica a zatim grana i cijelog stabla. Na najstarijim stablima često se
nalazi i Armillaria mellea do visine 2 m. Pretpostavlja se, da je sušenje posljedica
suše, u 1976. godini i napada gusjenica 1977. godine.
— U Francuskoj, pokrajinama Languedoc, Midi-Pirenees, Aquitaine i Poitou-Charentes,
od 1981. do 1983. godine podignuto je 1 141 ha eukaliptika. Koriste se 3 vrste:
E. dair.vmplana, E. gunii i E. Vitaminalis u hibridaciji. Ove vrste, između 600, jzabrane
su u Stanici za šumarska istraživanja u Nancy-u kao vrlo produktivne a
dovoljno otporne na hladnoću. Eukaliptike podiže »Udruženje šuma — celuloza«
kako bi se osigurao dio sirovina, celuloznog drva.
— Za održavanje i obnavljanje nacionalnih parkova i drugih posebno zaštićenih
objekata prirode i povijesnih spomenika u SAD, od najvećeg površine 5,2
milijuna ha (Nacionalni park Wrangeil — St. Elias na jugoistoku Aljaske) do najmanje
površine 0,008 ha (Thaddeus Kosciusko u Nacionalnom memorijalnom
parku u gradu Philadelphija, država Pennsylvania) u 1983. godini utrošeno je 331
milijun dolara.