DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Dendrometrija uređivanje šuma, rast i prirast šumskog drveća, šumarska fotogrametrija:
prof, dr Ankica P r a n j i ć;
Iskorišćivanje šuma, šumske prometnice i mehanizacija u šumarstvu: prof.
dr Stevan B o j a n i n, mr Tomislav He ski i ing. Ivo Knežević;
Ekonomika šumarstva i prerade drva, organizacija rada: prof, dr Rudolf S a b a d i;


Krš, problematika i osvajanje: mr Vice Ivančević ;
Zaštita prirode, nacionalni parkovi, parkiranje: prof, dr Sime Meštrović ;
Lovstvo: ing. Alojzije Frković ;
Povijest šumarstva, publicistika: ing. Oskar P i š ko r i ć;
Društveno-stručne Vijesti i »Mala šumarska kronika« ing. Rudolf Antoljak .


Glavni i odgovorni urednik:


Prof. dr Branimir Prpić


Tehnički urednik:


ing. Oskar Piškorić


Adresa uredništva i uprava Šumarskog lista: Zagreb, Trg
Mažuranića 11; tel. br. 444-206 i 449-686; račun kod SDK Zagreb 30102-678-6249.
Šumarski list izlazi godišnje u 12 brojeva. Godišnja pretplat a za ustanove i
radne organizacije 4000.— dinara, za pojedince 500.— dinara, za studente, đake i
umirovljenike 300.— dinara, za inozemstvo 5000.— dinara.


Separat i se dobiju samo po unaprijed poslanoj narudžbi i količini od najmanje
30 primjeraka. Separate plaća autor.


Cijena oglašavanja :
— omotra stranica (samo četvrta) 17.000,00 din.


— prva i druga stranica unutar časopisa 15.000,00 din.
— stranica unutar časopisa 14.000,00 din.
— polovica stranice unutar časopisa 10.000,00 din.
— četvrtina stranice unutar časopisa 8.000,00 din.
Za oglase u boji poseban doplatak.
Popusti za oglašavanje 3 do 5 puta 10%, a za šest i više 20%. — Akvizicijski
rabat 20«Vo.


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na temelju
mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR Hrvatske
br. 1416/1974. od 22. 03. 1974. g.


Naklada 1 400 primjeraka


Tisak: »A. G. Matoš« Samobor


©


Publisher: Union of Forestry Societies of Croatia — Editure: L´Union des Societes
forestieres de Croatie — Herausgeber: Verband der Fors vereine Kroatiens
Zagreb, Mažuranića trg 11 — Tel. 444-206 i 449-686.