DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 71     <-- 71 -->        PDF

mjeseci ove godine. Posebno je istaknuto
da je ostvareni prihod od Šumarskog
lista više nego simboličan, zbog tega
što nisu ispostavljeni računi za 1984. godinu.
Upravo je taj posao u toku i mogu
se očekivati planirani prihodi u narednom
razdoblju. I ostale stavke prihoda
j rashoda obrazložene su i nakon
toga prihvaćen je izvještaj o poslovanju
za pet mjeseci 1984. godine, iznosi 90,00
dinara za obračun osobnih dohodaka
zaposlenih u Stručnoj službi Saveza.


Ad. 4.


Nakon obrazloženja pojedinih podtočaka,
koje je dao ing. Ivan M a r i č e v i ć
i dr N. Komlenović, te rasprava u
kojima su sudjelovali svi članovi Predsjedništva
donesene su odluke o:


a) Prihvaćanju ponude ZIM-70 za izvođenje
radova na fasadama svih pročelja
zgrade »Šumarskog doma« prema
ponudbenim troškovima u ukupnom iznosu
6.419.456,20 din.


b) Prihvaćaju ponude ZIM-70 za izvođenje
centralnog grijanja prema ponudbenom
troškovniku u iznosu 968.850,00
dinara, plus liječenje poslovnih prostorija
u ukupnom iznosu do 112.000,00 dinara.


c) Prihvaćaju povećanja zakupnina poslovnog
prostora (stanarina) za 30a/o od


1. srpnja 1984. godine, a na postojeće
osnovice.
d) Cijenama oglasa u Šumarskom listu
za 1984. godinu kako slijedi:

omotna stranica (samo četvrta)
17.000,00 din.


— prva i druga stranica unutar časopisa
15.000,00 din.

stranica unutar časopisa
14.000,00 din.

polovica stranice unutar časopisa
10.0000,00 din.

četvrtina stranice unutar časopisa
8.000,00 din.

dodatak:
a) za jednu boju 5.000,00 din.
b) za potpuni color 15.000,00 din.popusti:
a) agencijski 20Vo
b) akviziterski 20´/o
c) za tri do pet oglasa 10»/o
d) za šest ili više oglasa 15*/»
e) da se cijena tiskanica uskladištenih
u poslovnom prostoru Saveza povisuje
za 5W/ty.


1) Privremenom smještaju Šumarskog
računskog centra u sobu do dvorišta.


g) da se prolongira oročenih 3 mirlijuna
kod Zagrebačke banke, na rok od
tri mjeseca (do sada su bila oročena na
šest mjeseci).


h) Registraciji potpisa dr Nikole
Komlenovića.


Ad. 5.


a) Dr Nikola Komlenović upozorio
je prisutne na održavanje redovne
godišnje Skupštine Saveza inženjera i
tehničara Hrvatske i zamolio je članove
Predsjedništva da planiraju svoj dolazak
na tu Skupštinu, koja se održava


25. lipnja 1984. godine u Zagrebu. Prihvaćena
je informacija.
b) Ing. Ivan M a r i č e v ić ukratko je
iznio neke probleme u vezi registracije
Saveza kao društvene organizacije. Između
ostalog je naglasio da još uvijek
neka Društva nisu poslala ispunjene upitnike
za delegate Skupštine, a to je
uvjet za registraciju. Ocjenio je da će se
u toku mjeseca srpnja uglavnom osigurati
potrebna dokumentacija i iza toga
dostaviti zahtjev Republičkom Sekretarijatu
za upravu i pravosuđe SR Hrvatske.


c) Dr Nikola Komlenović komentirao
je prijedlog SAS-a za ONO, nakon
čega je taj dokumenat prihvaćen.


Na kraju sjednice mr Vice Ivančcv
i ć predložio je da se u što kraćem vremenu
izradi prijedlog po kojem bi DIT-
ovi bili obavezni određeni postotak od


377