DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 70     <-- 70 -->        PDF

ZAPISNIK


2. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, koja je održana 19. lipnja 1984. godine
u 10 sati u Zagrebu, Trg Mažuranića 11.
Prisutni:, Dr Nikola Komlenović, dr
Đuro Kovačić, ing. Ilija Stjepčević, rnr
Vice Ivančević, mr Vladimir Bogati, ing.
Slavko Sarčević, ing. Alojzije Frković,
ing. Tomislav Starčević, ing. Mladen Tonković
i ing. Ivan Maričević.,


DNEVNI RED


1. Razmatranje zaključaka s 89. Skupštine
Saveza i utvrđivanje zadataka za
naredno razdoblje — dr Nikola Komlenović.
2. SAS o udruživanju u Savez inženjera
i tehničara šumarstva i industrijske
prerade drva Jugoslavije — dr Nikola
Komlenović.
3. Izvještaj — ing. Ivan Maričević i Vlatka Antonić.
4. Donošenje odluka o:
a) Izvođaču radova za uređivanje fasada
»Šumarskog doma«b)
Izvođaču radova za uvođenje centralnog
grijanja u poslovne prostorije
Saveza,


c) Povećanju zakupnina za poslovni
prostor,
d) Novim cijenama za tiskanice, knjige,
oglase i dr.,
e) Privremenom smještaju Šumarskog
računskog centra,
f) Registraciji potpisa dr Nikole Komlenovića.


5. Ostala pitanja:
a) Informacija o održavanju Skupštine
SITH-e,
b) Informacija o registraciji Saveza.


Ad. 1.


Dr Nikola Komlenović ukratko komentira
prijedlog zaključaka, te između ostalog
naglašava da se u narednom razdoblju
trebaju svi članovi angažirati na utvrđivanju
aktivnosti i izvršavanju za


dataka u vezi priprema i održavanja
IU FRO Kongresa, koji će se održati u
Ljubljani 1986. godine. Mr Vice Ivan čevi
ć kao i drugi članovi Predsjedništva
složili su se, da su u prijedlogu obuhvaćena
osnovna područja aktivnosti,
i da se takve zaključke može prihvatiti.
Predložio je da se utvrde zaduženja pojedinih
članova Predsjedništva j da
određena radna tijela utvrđuju zadatke
i prate njihovo izvršenje.. Usvojeni su
prijedlozi zaduženja i to za:


— Problematiku »Šum. doma« — dr
N. Komlenović,
— Izdavačku djelatnost — dr B. Prpić,
— Pošumljavanje — dr. Đ. Kovačić,
— Primjena Zakona o šumama ing.
T. Starčević,
— Područja krša i zaštitu prirode —
mr Vice Ivančević,


— Savjetovanja, propagandu i si. dr
N. Komlenović i ing. I., Maričević,
— Praćenje aktivnosti DIT-a — svi
članovi Predsjedništva.
Ad. 2.


Predsjednik dr N. Komlenović
kritički se osvrće na način donošenja
SAS-a o udruživanju u Savez ITŠIDJ,
ali istovremeno predlaže da uvjetno prihvatimo
taj dokument ; da ga potpiše
naš delegat ing. A. J u r i ć. Nakon kraće
rasprave o tom dokumentu i ozbiljnih
zamjerki nosiocima ove aktivnosti, što
se nisu osigurali povoljniji rokovi za
javnu raspravu, prihvaćen je prijedlog
predsjednika o usvajanju SAS-a i ovlaštenju
našeg delegata da ga potpiše.


Ad. 3.


Ing. Ivan M a r i č e v ić i Vlatka A n-
t o n i ć ukratko su komentirali analitičke
podatke o poslovanju u prvih pet