DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 69     <-- 69 -->        PDF

PROSLAVA 30-GODIŠNJICE MATURE PRVE GENERACIJE


ČETVEROGODIŠNJEG ŠKOLOVANJA U SREDNJOJ ŠUMARSKOJ ŠKOLI U
KARLOVCU


Godinu dana nakon oslobođenja, tj. 1946, godine, tadanje Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva NRH osniva Šumarsku školu, za izobrazbu šumarskog
tehničara. Škola je locirana u Glini, gdje je počela s radom 21. studenoga iste
godine. Međutim već sljedeće godine, rješenjem istog Ministarstva od 26. VI 1947,
premješta se u Karlovac, jer je u Glini bila skučena prostorom s nedostatnim
stručnim kadrom. Škola je osnovana kao dvogodišnja ali nakon šk. god. 1947/48.
produžuje se školovanje na tri godine, koliko je trajalo i na ostalim stručnim
školama (tehničkim, ekonomskim i si.). Šk. god. 1952/53. produžena je na četiri
godine te je prema tome 1983. godine prva generacija četverogodišnjeg školovanja
proslavila 30-godišnjicu svoje mature.


Proslava je održana u Karlovcu, najprije u Školskom centru za šumarstvo,
poljoprivredu i drvnoprerađivačku djelatnost svečanim skupom a zatim u hotelu
»Korana« drugarskom večerom.


Na svečanom skupu nakon prozivke iz imenika uvodni govor održao je Inž.
Vilim Ž i v k o v i ć, tadanji direktor škole, a govorima pridružili su se i tadanji
nastavnici Inž. Juraj Lipovšća k i Ing. Dragutin M a j e r. Prisutne su pozdravili
1 direktor sadanjeg Školskog centra prof. Martin Š i m u n i ć te direktor
Šumskog gospodarstva Karlovac Ing. Drago Stiglić . Na koncu komemori ran
i su umnli nastavnici Ing. Josip Čuvaj, Ing. Slavko Lovrić i Ing., Zvonimir Slović
te apsolventi-maturanti šk. g. 1952/53. Na proslavi zbog bolesti nije bio prisutan
ni nastavnik Ing. Josip Herman ,


Šk. god. 1952/53. godine završilo je Šumarsku školu 58 učenika, ali na prozivci
ih se našlo četrdesetak. Nažalost šest apsolventa nije bilo prisutnih, jer
više nisu na životu. Dodajemo, da je te godine maturiralo i šest djevojaka.
Dio maturanata nastavilo je školovanje na fakultetima i to 9 na Šumarskom a
3 na ekonomskom. Mnogi od njih danas se nalaze na značajnim radnim mjestima,
aktivni su članovi SK i društvenog usmjeravanja ka socijalizmu. Tako je,
na pr., predsjednik Organizacionog odbora ove proslave Ing. Mirko Andraše k
direktor SOUR »SLAVONSKA ŠUMA« i predsjednik Jugoslavenskog odbora za
pripremu IUFRO kongresa, koji će se održati u našoj zemlji 1986. godine.


Poslije održanog skupa učesnici proslave pregledali su današnju, novju,
zgradu Školskog centra s prostranim učionicama, kabinetima, fiskulturnom dvoranom
i igralištem ali nisu mimoišli ni zgradu svoga školovanja u Rakovčevoj
ulici, u zgradi koja je krajem XVIII stoljeća podignuta kao mitnica na izlasku
iz grada Karlovca na područje Vojne krajine odnosno u Rakovac, prvo mjesto
do Karlovca.


Zajednička večera u hotelu »Korana« uz pjesmu i svirku produžila se dugo
u noć u ugodnom i nezaboravnom čavrljanju o dogodovštinama iz školskih dana
i radu na raznim mjestima u šumarstvu diljem cijele SR Hrvatske.


Ovakve proslave i sastanci školskih drugova ne samo da osvježavaju najljepše
dane u životu školovanja, već doprinose zbližavanju i izmjeni iskustava
u praktičnom radu na radnim mjestima, radi čega in treba pozdraviti i održavati.


Prisutnim nastavnicima uspjeh svojih đaka bio je najveća nagrada za njihov
trud u teškim uvjetima njihovog školovanja.


D. Majer, dipl. inž. šum.