DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Na izvođenju cesta i puteva i dalje se intenzivno radi, pa se planira da će slanje
do konca 1985. iznositi 802 km i postići otvorenost 9,5 km 1,000 ha.


5. Mehaniziranost proizvodnje
Postignuta je u fazi:


— sječe i izrade 100%
— izvlačenja — 100°/» za oblovinu, a 209/o za prostorno drvo
— prevoza drvnih sortimenata; za oblovinu 100°/», za prostorno drvo 407<>.
6. Lovstvo
Na području gospodarstva postoje uzgojna lovišta u Šumarijama Glina, Petrinja,
Kostajnica, Sunja, Dubica, Dvor i Rujevac — u ukupnoj površini od


57.415 ha.
U lovištima se vrši uzgoj jelena (običnih i lopatara), te autohtonih vrsti (srna,
divlja
svinja i sitna divljač).
O šumariji Dubica postoji ograđeno lovište za jelene.


7. Odmor, rekreacija i društveni standard
Gospodarstvo ima radničko odmaralište na otoku Hvaru u Jelsi u kojem
radnici organizirano provode godišnji odmor u toku sezone.


Postoji i razmjena odmarališta sa M, K. Željezarom »Sisak« u njenom odmaralištu
Malinska na otoku Krku, a također postoji razmjena sa Šumskim gospodarstvom
Krnov u Čehoslovačkoj.


Osobita pažnja posvećena je stanovanju i prevozu radnika na radilište i nazad
do smještaja.


Izgrađeni su novi objekti za stanovanje u Lekeniku, Sunji i Petrinji. Izvršeno
je više adaptacija postojećih objekata.


Prevoz radnika se vrši kombi-busima i mini-busima.


Radnici poduzeća sudjeluju svake godine na takmičenju sjekača na internom,
republičkom i saveznom nivou.


Ing. Milan Strineka