DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 64     <-- 64 -->        PDF

nja kod privatnog mehaničara u Sisku godine 1908. Nakon posjete muzeju, kustos
muzeja evocirala je neka povijesna zbivanja na nastanak Partizanskog posavskog
odreda i izložila idejnu osnovu spomenika »Prvi partizanski odred« u
šumi Brezovica.


Poslije kraćeg pregleda jednog dijela sastojina gospodarske jedinice »Brezovica
«, izaslanik Šumarije Sisak ing. Bozo Grbi ć ukratko je prikazao gospodarenje
ovom gospodarskom jedinicom na osnovu elemenata iz gospodarske osnove,
i realizacije plana u brojčanim podacima, koji govore o uspješnom gospodarenju,
što se uostalom vidi i po stanju sastojina.


Iz Brezovice je slijedio put preko novog savskog mosta, kraj velike termoelektrane
Sisak i dalje prema programu, kroz šume gospodarske jedinice »Kotar
« Šumarije Petrinja. Usput su viđene krasne hrastove srednjedobne i mlađe
sastojine. Učesnici su navratili i u lugarnicu »Kotar« šume.


U lugarnici »Kotar« šume ekskurziju je dočekao i pozdravio u ime cijelog
poduzeća Š. g. Sisak — direktor ing. Čedo K1 a d a r i n, zaželjevši im ugodan
boravak. Ujedno je prikazao osnovne probleme i principe gospodarenja cijelim
područjem šumskog gospodarstva. U izlaganju se osvrnuo na pozitivne i negaftivne
strane kod realizacije planova gospodarenja. Izložio je osnovne numeričke
indikatore, dajući kritički osvrt na cjelokupni rad i zalaganje kolektiva za izvršenje
zadataka. Svi ovi podaci su korišteni u sažetku prikaza o stanju i razvoju
šumskog gospodarenja Sisak.


Za vrijeme predaha izaslanik Šumarije ing. K r a s n o v prikazao je šumsko
gospodarske osnove za ove šume, osobito istaknuvši historijski značaj ove jedinice
kod obuke šumarskih kadrova. Naime, treba istaknuti da je ovo bila šuma
grada Petrinje, kojom je nekada gospodario naš poznati profesor dr Andrija
Pe t račić . Ing. Krasnov je u svom referatu iznio osnovne kocepcije uzgo^
ja šuma ove gospodarske jedinice, dajući pri tom potrebne taksacione elemente.


Poslije prijatne zakuske i kraćeg predaha ekskurzija je krenula u Glinu, a
odatle na Pogledić kraj Gline u posjet spomeniku svim palim šumarima u toku
NOB-e sa teritorija Banije. U ugodnom ambijentu lijepo opremljenog restorana
u Poglediću goste je dočekao i toplo pozdravio ing. Branko L j u b i č i ć,
upravitelj Šumarije Glina.


Napustivši ovo mjesto ekskurzija je posjetila OOUR Mehanizacije i transporta,
jednu vrlo uspješnu organizaciju sa sjedištem u Glini, a čija se djelatnost
proteže na čitavo područje šumskog gospodarstva. Dalje se put odvijao
cestom Glina—Dvor, pravac Rujevac — sjedište istoimene Šumarije. Ovdje su
učesnici ekskurzije također dobro primljeni i srdačno pozdravljeni od upravitelja
šumarije Ing. Jove Radojčić a — s osobljem, koji je istakao značaj ovog
mjesta s gledišta šumarstva tamošnjeg kraja. Pri tom je pokazao kuću, gdje je
za vrijeme NOB-e osnovana i radila Prva partizanska gimnazija, čiji je nastavnik
bio i Miroslav Kugler, profesor matematike na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu. Učesnici su posjetili j Osmogodišnju školu, gdje ih je pozdravio
direktor, drug Rade Tišma , pri čemu je dao kraći prikaz razvoja
ove škole. Tom je prilikom Ing. S t r i n e k a predložio, da se oda počast Peri
V u j a n i ć u, bivšem dugogodišnjem upravitelju Šumarije Rujevac, koji je umro
u listopadu 1983. u Beogradu, Počast je odana minutom šutnje sviju učesnika.


Nakon upoznavanja s mjestom, ekskurzija je krenula prema spomen području
»Samarice«. Put je vodio kroz pretežno mlađe dobro njegovane sastojine
bukve, hrasta i pitomog kestena, prosječne starosti 40—50 godina.