DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 61     <-- 61 -->        PDF

g) Pored svoje osnovne djelatnosti OOUR se bavi i eksploatacijom kamena
(u Slapnica-Čunkova uvala, Šumarija Krašić) s godišnjom proizvodnjom oko
150 000 m3 mase, uglavnom tučenca za vlasnike ceste i za prodaju.


Šume OOUR-a prostiru se na nadmorskoj visini od 107 m (Pokupska nizina)
do 1002 m (u Žumberackom gorju) time, da se pretežni dio nalazi u prigorskim
i brdovitim predjelima.


Obzirom na visinski raspon, vrlo bogatu konfiguraciju terena te različitju
geološku podlogu i adekvatno tome i različita tla, razvio se i veliki broj šumskih
zajednica od močvarnih (šume vrba) do brdskih {brdska bukova šuma).


Uslijed utjecaja čovjeka, a to je najizraženije u prigorskom djelu a djelomično
i u brdskom došlo je do degradacije šuma i regresije biljnih zajednica, te
oko 20% šuma su panjače i prelazni oblici a ima preko 1000 ha šikara.


Za sve šume postoje gospodarske osnove koje su temelji gospodarenja.
Dužina šumskih prometnica iznosi 146 km a javnih koje prolaze kroz šume
36 km tako, da na 1000 ha šuma dolazi 10.44 km prometnica.
Najveći dio šuma otpada na gospodarske šume ali ima i šuma s posebnom
namjenom a to su:zaštitćeni objekti prirode (rezervati šumske vegetacije, ormitološkj rezervat),
— zaštitne šume radi zaštite vodoopskrbnog područja

šume za znanstvena istraživanja Šumarskog instituta Jastrebarsko,

sjemenski objekti.
f) Otkup drvnih sortimenata


izvršenje plan
1982. g. 1983. g.


— hrastova oblovina 4608m 3 3000 ms
— bukova oblovina 301 ms 650 mi
— ostalih tvrdih listača 15 ms 650 ni´
— mekih listača — 200 ms


svega 4924 ms 4500 ms´
— elektrovodni stupovi 7599 tm —


Financijsko poslovanje predočuju ovi podaci:


izvršenje plan
1982. g. 1983. g.


ukupni prihod 286,629.176 din. 303,057.101 din.
utrošena sredstva 161,423.014 din. 165.394.893 din.
dohodak 125,206,062 din. 137,662.208 din.
osobni dohoci 56,510.512 din. 61,790.463 din.
dohodak po povoljnijim uslovima 3,669.124 din. 3,500.000 din.
Prosječni osobni dohodak 1982. god. 16,221 din.
Sredstva za investicije u
od čega krediti 3,000.000 din 1983. god. 57,528.188 din.