DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Poslovanje OOUR-a ŠUMARSTVO Jastrebarsko sastoji se od uzgojnih radova,
od proizvodnje drvnih sortimenata, proizvodnje kamena, gradnji šumskih


prometnica, maloprodaje ogrjevnog drva, otkupa drvnih sortimenatastva. Količinski pokazatelji poslovanja su:


a) Uzgojni radovi


god. propis izvršenje
osnove


1982. god.


priprema staništa 101 ha 202 ha


njega 301 ha 517 ha
čišćenje 155 ha 79 ha
pošumljavanje 5 ha 3 ha
popunjavanje 60 ha 105 ha


Ukupno jedn. biol. repr. 622 ha 907 ha


— rekonstrukcija 11 ha 6 ha
— pošumlj. čistina 1 ha 53 ha
Ukupna proš. biol., reprod. 12 ha 59 ha


b) Proizvodnja drvnih sortimenata


izvršenje
1982. g.


hrast oblovina 8948 m3
bukva oblovina 11323 m3
jasen oblovina 2238 m-i
grab oblovina
joha 795 m-i


Ukupno oblovina 23304 m-i


prostorno drvo 56139 m-´i


c) Proizvodnja kamena


— agregati 54788 m-i
— stijenski materijal 104860 m-´i
— jalovina 796 ma
Ukupno 164440 ma


d) Izgradnja šumskih prometnica


izvršenje 1982. god. 9.80 km
plan 1983. god. 11.00 km


e) Maloprodaja ogrijevnog drva


izvršenje 1982. god. 33.376 prm-´i
plan 1983. god. 35.000 prm-)


i ugostitelj


plan
1983. god.


168 ha
514 ha
169 ha


70 ha
921 ha


7 ha
31 ha
38 ha


plan
1983. g.


8377 m-i
11565 m-i:


1582 ms
174 ma
210 ma


21908 m»


47834 m*


63700 m*
80000 ma
3500 m-i


147200 ma