DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 59     <-- 59 -->        PDF

spodarstva u Karlovcu. Na osnovu ustavnih amandmana iz 1976. godine ove ´Šumarije
postaju osnovne organizacije udruženog rada (OOUR-i) a već s 1. I 1977.
godine OOUR-i Jastrebarsko i Pisarovina udružuju se kao OOUR ŠUMARSTVO
Jastrebarsko u koji se s 1. IV 1981. uključuje i tadanji OOUR u Krašiću. Potpunosti
rada dodaje se, da se jedno vrijeme, od 1947. do 1949, degradirane šume
tretirale kao šume(šumska zemljišta za pošumljavanje) republičkog značenja, ali


o radu u tom vremenu nema nikakovih podataka.*
Šumski i drvni fond, etat, šumski fond na području OOUR-a ŠUMARSTVO
Jastrebarsko iznosi 17 786 ha društvenih šuma i 10 070 ha privatnih (ove samo
na području općine Jastrebarsko). OOUR gospodari samo s društvenim šumama
a u privatnim, u ime Općine, obavlja upravne radnje (doznaka, oekićanje, izdavanje
popratnica). Skupština općine Jastrebarsko provodi i odredbe Zakona o
šumama o izradi programa za gospodarenje šumama i taj posao povjeren je
našem OOUR-u.Do sada je program izrađen za površinu od 2 042,73 ha. Na toj
površini drvna masa iznosi 313 834 m-´Vha, prirast 10 576 ms a etat 7 467 ms.


Površina društvenih suma iznosi 17.786 ha od
— obraslo šumsko tlo 17.473 ha 98»/»


— neobraslo proizvodno 179 ha IV»
— neobraslo neproizvodno 23 ha —
— neplodno 111 ha 1"„
Struktura po dobnim razredima:
I 4032 ha 23»/»
II 2620 ha 15»/»
III 3280 ha 19»/„.
IV 2973 ha 17»/»
V 2078 ha 12%
VI 1536 ha 9V»
VII 954 ha 5´»/»


Gospodarske šume su podijeljene u 10 gospodarskih jedinica sa 387 odjela
i 1491 odsjeka.


Ukupna drvn a mas a iznosi: 2,794.257 mf od čega otpada na:
hrast 964.626 ms 34»/»
bukva 1.331.914 ms 47»/»
jasen 108.140 m» 4»/»
joha 79.621 m3 3%
OTL 281.873 m3 10%
ML 12.417 ms 1´»/»
četinjače 15j666 ms 1°/»


Drvna masa po 1 ha (bez I dobnog razreda) iznosi 225 m:>, tečajni prirast


82.258 ms (4.76 m*/ha) obrasle površine, odnosno 6.69 m;f ha površine sa masom
(bez I dobnog razrada) ili 2,9»/».
Godišnji etat iznosi 59 474 ms od čega 47 891 ms glavnog a 11683 m» prethodnog
prihoda. Etat, dakle, zahvaća samo 72V» godišnjeg prirasta a 2,i»/» ukupne
drvne mase.


* Ove površine bik´ su pod upravom »Sekcije /.a pošumljavanje i uređenje bujica u Zagrebu«
(v. Sum. list, 1979, str. 110 — nap. urednika).