DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 58     <-- 58 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


EKSKURZIJA ČLANOVA DITŠDI ZAGREB NA PODRUČJE
OOUR-a »ŠUMARSTVO« U JASTREBARSKOM


Dvanaest članova zagrebačkog DIT-a šumarstva i drvne industrije posjetila
je OOUR ŠUMARSTVO u Jastrebarskom 23. svibnja 1983. godine. Ekskurziju su
uz direktora OOUR-a Ing. Mate Čičk a i njegovih suradnika dočekali i direktor
RO Šumsko gospodarstvo Karlovac Ing. Drago Š t i g 1 i č te općinski šumarski
inspektor Ing. Drago Kapec .


Po dolasku, u Šumariji, pozdravio nas je uz kratak prikaz Šumskog gospodarstva
Karlovac Ing. D. Štiglić, a zatim direktor OOUR-a ŠUMARSTVO Ing. M.
Čičak. Ing. Čičak je opširnim izlaganjem prikazao stanje OOUR-a, koje gotovo
u cijelosti ovdje prenosimo kako bi i čitatelji Šumarskog lista upoznali ovo područje
našeg šumarstva.


OOUR ŠUMARSTVO u Jastrebarskom gospodari s općedruštvenim šumama
na području istoimene općine te manjini dijelovima šuma na području općina
Karlovac i Vrginmost.


Šume općenarodne svojine do 1947. godine bile su državne i zemljišnih zajednica.
Državni šumski posjed nalazio se u Zumberačkoim gorju sa Šumarijom
u selu Kalje, a zemljišnih zajednica na cijelom području. Zanimljivo je, da se
na tom području nalazila sva tri tipa zemljišnih zajednica tj. urbanih ili onih
koje su nastale kao organizacione jedinice za gospodarenje šumama dodijeljenih


b. kmetovima nakon razrješenja kmetskih odnosa, zemljišne zajednice b. plemenitih
općina i zemljišne zajednice nastale iz b. imovne općine. Plemenitaške ZZ
bile su one pl. općine Cvetković, pl. općine Domagović i poveljna, slobodnog trgovišta,
komposesorat Jastrebarsko. U Žumberku, koji je svojedobno bio dio Vojne
Krajine, bile su dvije ZZ (Kalje i Sošice), koje su nastale već 1882. godine [z netom
osnovane Žumberačke imovne općine.
Organizacija šumarstva društvenog sektora proživljava sve faze izgradnje
narodne vlasti i formiranje privrednih poduzeća. Nakon proglašenja šuma imovnih
općina i zemljišnih zajednica 1947. godine općedruštvenom movinom dio tih
šuma zajedno o bivšim državnim šumama, dobiva republički a dio lokalni značaj
za šume lokalnog značaja osniva se Kotarsko šumsko gospodarstvo Jastrebarsko,
koje se ubrzo pretvara u Kotarsko šumsko poduzeće. Šume republičkog
značaja do 1949. godine potpadaju pod Šumsko gospodarstvo u Sisku, kada se
izdvajaju iz tog Gospodarstva i za područje kotara Jastrebarsko osniva Šumsko
gospodarstvo »Plješivica« sa sjedištem u Cvetkoviću. Međutim Gospodarstvo
»Plješivica« već polovinom 1950. godine ulazi u sastav Šumskog gospodarstva
»Šamarica« u Zagrebu a u Cvetkoviću ostaje Šumarija, koja također kao takova
djeluje samo godinu dana. Naime, 1951. godine prestaje podjela šuma na one republičkog
i one lokalnog značaja i na ovom području osnovane su tri Šumarije,
u Jastrebarskom, u Krašiću i u Pisarovini a u sastavu Š.g. »Šamarica« u
Zagrebu. Ukidanjem šum. gospodarstava Šumarije postaju ustanove sa samostalnim
financiranjem a ponovom uspostavom Š.g. ulaze u sastav šumskog go