DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 57     <-- 57 -->        PDF

REGIONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU
SPOMENIKA KULTURE U ZAGREBU
Broj: 04-UP(I—296) 1—1983.
Zagreb, 16. 6. 1983.
Znak: SD/BS


Predmet: Prečec, kbr. 41, kurija —
rješenje o preventivnoj zaštiti


Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu, u upravnom postupku
preventivne zaštite spomenika kulture, kurije u Prečecu 41, općina Dugo
Selo, na temelju čl. 30 stav 4 i čl. 62. Zakona o zaštiti spomenika kulture (Narodne
novine 7/67) po službenoj dužnosti donosi


RJEŠENJE


o preventivnoj zaštiti spomenika kulture
I Kurija u Prečecu br. 41 općina Dugo Selo, zajedno s neposrednom okolinom
stavlja se pod preventivnu zaštitu (ktč 76, 71/1),


II Dok traje preventivna zaštita, radnje na objektu iz točke l dispozitiva
ovog rješenja, koje mogu prouzročili promjene na objektu i narušiti njegov integritet,
ne mogu se poduzeti bez odobrenja ovog Zavoda.


Obrazloženje


Kurija u Prečecu br. 41, koja je prema natpisu na ulaznim vratima sagrađe


na 1785. ostatak je marofa imanja biskupa Galjufa, koji je tamo imao dvor.


Objekt je slobodno stojeća jednokatnica, građena u jednostavnim oblicima


kasnobarokne arhitekture ladanjskih kurija sjeverozapadne Hrvatske. U objektu


je 26. 12. 1846. održan sastanak šumara na kojem je zaključeno da se dotadašnja


sekcija šumara u okviru Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva organizira


kao posebno društvo, te je osnovano HRVATSKO-SLAVONSKO ŠUMARSKO


DRUŠTVO, kojeg se rad nastavlja u današnjem Savezu IT šumarstva i drvne


industrije Hrvatske.


Obzirom na navedene kulturno povijesne i arhitektonske vrijednosti pokre


nut je postupak za utvrđivanje svojstva spomenika kulture i uvođenje u Regi


star nepokretnog spomenika kulture.


Da bi se spomenik do donošenja rješenja o uvođenju u Registar nepokret


nih spomenika zaštite od eventualnih promjena koje mogu narušiti spomenički


integritet objekta, valjalo je na temelju člana 30. stav 4 i čl. 62. Zakona o zaštiti


spomenika kulture riješiti kao u dispozitivu.


Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Republičkom komitetu za prosvje


tu, kulturu, tehničku i fizičku kulturu u roku u roku od 15 dana od dana prijema


ovog rješenja. Žalba se predaje putem ovog Zavoda.


Direktor:
prof. Branko Lučić, v.r.
(Adrese za dostavu Rješenja)