DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 54     <-- 54 -->        PDF

U ŠUMARSKOM LISTU PRIJE 75 GODINA (1909)


Nadomještanje željezničkih podvlaka. Pruska željeznička uprava hoće da
provede zanimiv pokus. Pokušat će naime da željezničje podvlake iz drva, nadomjesti
sa podvlakama iz betona, koje bi bile znatno jeftinije nego drvene. Takovi
pokusi bili su već i drugdje učinjeni, nu do sada uvjek sa slabim uspjehom.
Stoga se bar za sada ne trebamo bojati te konkurencije. Ljudski duh
doduše nikada ne miruje, te nije isključeno da će se prije ili kasnije naći zamjena
za drvene podvlake, nu zato šumoposjednici i njihovi šumari ne trebaju
biti u strahu, jer kakogod kameni ugljen nije smanjio potražnju za ogrievnim
drvom, željezne traverze potrebu za građevnim drvom i t. d. to isto tako ne
treba biti u strahu da bi mogla prestati potražba i uporaba onog drva, iz kojeg
se danas izrađuju podvlake.
(Str. 16)


Tako 1909, a tako i danas, 1980. I danas su drveni željeznički pragovi (podvlake,
kako ih nazivaše 1909. godine) nezamjenjivi drugim materijalima. Iako
su do sada korišćenje hiljade betonskih željezničkih pragova, pa i od prednapregnutog
betona, ubrzo su zamjenjivani za drvene, kao kod nas na pr. na dijelu
pruge Zagreb — Beograd.


Milijun i četvrt gusjenica i gusjeničnih jaja, potamanjeno je u Zagrebu za
vrieme od 10. kolovoza do 10. rujna g. 1908. Do tog dana naime isplaćeno je
u ime nagrada 1427,50 K i to za 249 kg. i 50 dkg. sabranih gusjenica i 92 kg. i
55 dkg. gusjeničnih jaja, sabranih u gradskom području. ... Gradsko je poglavarstvo
izplaćivalo za jedan kilogram gusjenica 2 K, za kilogram jaja 10 K. Da
su se u taj primjer i ostale obćine ugledale, moglo se je u kratko vrieme potamaniti
i njekoliko milijardi gusjenica, koje će inaće na proljeće praviti i opet
silne štete po voćnjacima i vinogradima.
(Str. 36)


Grabovina se sada dobro unovčuje za proizvodnju gladkih kusova u duljini
od 1,20 do 2,50 metra iznad 26 cm. srednjeg promjera.


Po 1 m:! plaća se 5—7 K na panju, a ako su transportni troškovi manji, dobije
se na panju za 1 nv* i više. Q yac
(Str. 277) (Pisarovina)


Plaće lugara. Lugari, koji su bili članovi II razreda Hrvatsko-slavonskog društva,
primali se besplatno »Lugarski viestnik«. U XV godištu tj. 1909. godine
nalazi se i više natječaja za lugarska mjesta. Evo ih dva:


1. Kod zem zajednice Farkašić, Stari Brod, Kratečko, Srebrenik i Palanjek
imade se za čuvanje 898 jut. šume, popuniti mjesto lugara sa sjedištem u sagradit
se imajućoj lugarnici na cesti Pokupsko — Sisak, te se vlastoručno pisane
i propisno biljegovane molbenice imadu podnijeti ovoj oblasti najzad do
15. lipnja 1909.
Beriva lugara iznašaju: plaća 700 kruna godišnje, stan sastojeći se od 2 sobe,
kuhinje i izbe, sa posebnom stajom, jednog i pol jutra deputatnog zemljišta,
12 prost. m. gorivog drva ili 36 K u novcu. Do sagradjenja lugarnice pripada
stanarina od 12 K mjesečno.


2. Kod zemljišne zajednice Cvetković plaća lugara bila je: 600 kruna, stanarina
120 kruna,- te četiri hvata ogrievnog drva i četvrtina utjeranih šumskih
šteta.