DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Malek, J.: Utjecaji, koji odlučuju o
opsegu vjetrolomova u šumama


Na osnovu analiza kalamiteta uzrokovanih
vjetrom u 1972. i 1976. godini na
češko-moravskoj visočini došao je autor
do zaključka, da su osnovna djelovanja,
koja odlučuju o opsegu kalamiteta od
vjetra: jakost vjetra i svojstva tla, koje
utječe na zakorjenjavanje drveća (biocenološke
prilike). Radi se dakle o faktorima
na koje čovjek ne može utjecati.
Utjecaji koji se mogu regulirati jesu
sastav drveća i načini gospodarenja.
Mogućnosti zaštite protiv vjetra leže U
uvođenju otpornih vrsta drveća (bukva,
javor, ariš) i u unutrašnjem učvršćenju
sastojina, koje se može postići u azilofidnom
redu biocenički gospodarenjem
podstojnim sastojinom. Porast prirodnog
pomlađivanja ograničava nepovoljne
posljedice kalamiteta. Prognozu najviše
ugroženih lokaliteta omogućuje tipološka
karta, u koju su unesene površine tipova
s različitim stupnjem navlaživanja tla
i stoga dakle s trajnom opasnošću za
vjetrolome.


Muranskv, S.: Brige o šumskim sastojinama
u Krušnim gorama


Autor analizira stanje šuma ove oblasti
izvrgnutih industrijskim [misijama
(S02) koje uzrokuju sušenje postojećih
šuma, pretežno jednodobnih crnogorice
(smreke i bora) i zaključuje: na pitanje
čemu je nužno dati prednost u napetoj
situaciji sa radnom snagom, da U sječi
sastojina, koje odumiru ili širem programu
pošumljavanja i starijih čistina,
nužno je bezuvjetno dati prednost ubrzanoj
eksploataciji, da se spasi maksimalna
količina vrednije mase. Sve drugo
mora čekati, pa i pošumljavanje, U
toj situaciji je nužno izvanredno dati
prednost ekonomskim zahtjevima ispred
ekoloških. Radi se o nenormalnoj situaciji
tako, da se vrijeme pošumljavanja
nužno odabirati ne samo prema raspoloživoj
radnoj snazi, nego i valjane materijalne
pripreme, tj. nakon dobivanja


genetički i gospodarski pogodnih sadnica
u omotima za svladavanje guste tratine
vlasulje. Vlasulja posebno dominira
na gornjim ravničarskim položajima i u
normalnim oborinskim uvjetila ona je
dovoljna zaštita od erozije.


Na površinama očigledno uništenim
prekomjernim imisijama S02 i drugih
štetnih plinova, koje su bile uvrštene u
treći i četvrti stupanj oštećenja, nužno
je odabirati za pošumljavanje diferencirano
prema uslovima tla i specijalno
prema režimu vode u tlu (ispodpovršinske)
samo obje glavne vrste breze, bradavičava
i cretuša var. »carpatica«. Upotrebiti
samo sadnice iz sjemena priznatih
sastojina pogodnih za ovu oblast.


Uzgojne zahvate je nužno provoditi
jednako brižljivo kao prije kod gospodarski
visoko prinosnih vrsta drveća, kako
bi bilo moguće uzgojiti sastojine otporne
protiv ledoloma ´i snijega. S uzgajanjem
čistih sastojina breze je nužno
računati kroz vrijeme 60 do 80 godina,
ugrubo u dva sječna ciklusa s ophodnjom
od 30 do 40 godina.


Autor naglašava da je nužno upozoriti
i drvnoprerađivačku industriju o promjeni
vrsta drveća u novim sastojinama.


Br. 3.


Jarabač, M. i Chlebek, A,: Posljedica
oštećenja beskidskih šuma imisijama
na otjecanje vode i na eroziju
šumskih tala.


Na eksperimentalnim vodnim područjima
Mala Rastoka i Červik u Beskidima
već 29 godina promatraju se utjecaji gospodarskih
zahvata na otjecanje vodena eroziju tla. Dobiveni rezultati mogu
se koristiti i za prognoze posljedica oštećenja
imisijama brdskih šuma. Smanjenjem
šuma za 85:l/<; otjecanje voda
poraslo je za Wie, kulminacije običnih
poplavnih valova za najmanje dva puta
a prosječna zamućenost vode porasla je
za 7ÖV».