DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 50     <-- 50 -->        PDF

trebu i upravljanje, koji bi se mogli primijeniti
u planiranju razvijenijih i raznolikijih
sistema nego što su ovi sadašnji.
Posebna se važnost pridaje zaštiti i
regeneraciji tala i prirodne hrastove šume
radi postizanja optimalnih koristi uz
istovremeno zadržavanje ekološke ravnoteže
tog područja.


M e s o n, M a r i s a: Utjecaj pirenejskog
hrasta (Quercus pyrenaica Willd.) na tlo


Iznose se zapažanja o tlima pirenejskog
hrasta i naglašava važnost te vrste
za popravljanje tla. Prikazana je bibliografija
o učinku šumske vegetacije na
tlo. Povoljno djelovanje pirenejskog hrasta
u tom smislu smatra se bitnim pri
izboru alternativnih mogućnosti iskorišćivanja.


I b a ii e z, J. J.; Lob o, M. C; A 1 m e ndros,
G.; Polo, A,: Utjecaj požara na
neke edafske ekosisteme mediteransko-
kontinentalne klime u središnjem području
Španjolske


Rezultati istraživanja omogućuju razlikovanje
dviju vrsta požara s obzirom
na različite posljedice za tlo. Kada požar
direktno pogodi edafske ekosisteme,
pogoršavaju se struktura i hidrofizička
svojstva, a status hraniva mijenja se do
te mjere, da je nakon toga i vegetacija
oštećena, dok se istovremeno javljaju
erozivni procesi, Naprotiv, ako požar zahvati
samo vegetaciju, pepeo ili materijal
koji se nije sasvim pretvorio u ugalj
poboljšavaju svojstva tla, uzrokujući suprotni
učinak na vegetaciju nakon požara.


Fernandez Yuste, J. A.: Studija
o onečišćenju koje uzrokuju uzgajališta
riba


Najprije se procijenjuju izvori kontaminacije
uz kvantitativnu i kvalitativnu
analizu s biološkog i pravnog aspekta. U
nastavku slijede tehnička razmatranja o
metodi pročišćavanja koja se danas pri


mijenjuje u uzgajalištima riba: sedknenlaciji.
Prej>oruča se kloriranje zbog patogenih
mikroorganizama, koji se prenose
vodom. Na kraju se govori o mulju
dekantacije. dobivenom sedimentacijoom
vode koja istječe, njegovim svojstvima
i upotrebi kao i pravilima za izbor mjesta
gdje će se upotrijebiti.


Garcia de Ja lön, D.; Gonzalez
de Ta nago, Marta: Biotipološka
studija zajednice ribe u slivu rijeke Đuro


Rezultati istraživanja temelje se na uzrocima
riba sa 76 lokaliteta 22 rijeke u
porječju Dura, uzetih jednom za svako
godišnje doba. Proučavano je rasprostranjenje
18 vrsta. Pomoću faktorijalne
analize i analize skupova utvrđena je
biotipološka struktura ribljih zajednica
u porječju Dura.


Suä rez, F.; S a e z-R o y u e 1 a, C:
Zimski razvoj ptičjih zajednica u dva
stepska staništa doline Ebra


U radu se analiziraju struktura i sastav
dviju ptičjih zajednica na zimovanju
u dva semiaridna staništa središnje zone
doline rijeke Ebro. Sastav ornitocenoze
brojčano je utvrđivali u mjesecima
studenom, prosincu, siječnju, veljači i
ožujku, pomoću metode transekta. Zajednica
u Alcanizu tijekom čitavog perioda
puno je različitija i brojnija nego
u Belchite, ali obadvije više osciliraju
od ostalih proučavanih iberijskih i mediteranskih
zajednica. Na kraju se diskutira
o mogućim uzrocima tih pojava.


C u e v a s, P.; Guerrero, A.; Montoya,
R.: Nova iskustva s »Pityolurom«,
sintetičkim feromonom borovog četnjaka
(Thaumatopoea pityocampa Schiff.)


Proučavan je seksualni feromon borovog
četnjaka, »Pityolure« u različitim
dozama i s raznim dispenzerima. Opisuju
se pokusi o dugotrajnosti djelovanja
i atraktivnosti tog feromona. Rezultati