DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Doista, iako je knjiga pisana za prvenstveno
prema potrebama talijanskog šumarstva,
može dobro poslužiti i svakome
tko zna talijanski jezik. Bilo da nešto
pronađe što će mu koristiti u radu bilo
kao zanimljivo stručno štivo.


O. Piškorić
Dr Nada Zekić:


KOROVI U ŠUMARSTVU I NJIHOVO
SUZBIJANJE


Izdavač: Savez inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu drveta
Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1983.


Knjiga Dr Nade Zekić: Korovi u šumarstvu
i njihovo suzbijanje, opsega
184 stranice s 88 slika, izašla je kao
neophodno potrebna u jeku inteziviranja
šumsko uzgojnih radova.


Sadržaj knjige podijeljen je na poglavlja:


Uvod, općenito o korovima, najvažniji
korovi u šumarstvu, načini suzbijanja
korova, herbicidi koji se primijenjuju
u šumarstvu, tehnika primjene herbicida,
mašine i aparati za primjenu herbicida,
te suzbijanje korova u šumskim
rasadnicima, šumskim kulturama i zasadima,
pri prirodnoj obnovi sastojina,
u plantažama topola i vrba, u hortikulturi,
na neproizvodnim površinama i u
njezi šuma.


U uvodu autor ukazuje na problem
korova u šumarstvu, koji se osobito očituje
posljednjih godina, kada se sve veća
pažnja poklanja obnavljanju i njezi
šuma. Problem korova nije značajan samo
pri podizanju novih šumskih zasada,
nego i pri prirodnoj obnovi i njezi šuma.
Problem korova je naročito značajan
u proizvodnji šumskih sadnica gdje
im se javlja kao konkurent iznad i ispod
zemlje.


U poglavlju »Korovi«, autor daje definiciju
korova, njegove glavne osobine,


348


način razmnožavanja, njegovo širenje, o
korovima kao indikatorima uslova staništa,
o štetama od korova, posebno iznošenju
hranjiva iz zemljišta, podjeli
korova prema načinu razmnožavanja,
prema botaničkoj pripadnosti prema
mjestu javljanja.


U poglavlju »Najvažniji korovi u šumarstvu
« autor svrstava sve korove u
korove koji su najčešći u šumskim rasadnicima,
korove koji se nalaze u šumskim
sastojinama, na sječinama i šumskim
kulturama. Na 45 stranica opisane
su najvažnije vrste korova s njihovim
glavnim karakteristikama, načinu razmnožavanja
i raširenosti na pojedinim
staništima.


U poglavlju »Suzbijanje korova«, autor
posvećuje posebnu pažnju preventivnim
mjerama koje se poduzimaju da se korov
ne javi (okopavanje, kosidba, sasijecanje,
plijevljenje, uništavanje korova
plamenom, vrućom parom, plavljenjem)
te biološkim i kemijskim načinom suzbijanja
korova. Detaljno se obrađuju pojedini
herbicidi, njihova podjela, efekat
djelovanja, način djelovanja itd. Navode
se najvažniji herbicidi koji se primijenjuju
u šumarstvu (triazini, triazoli,
diazini, ureati, karbamati, fenoksikarbonske,
karbonsike kiseline j drugi), tehnici
primjene herbicida (prskanje, orošavanje,
zaprašivanje, rasipanje granula), oprema
koja se primijenjuje pri upotrebi herbicida,
o uslovima za pravilan rad sa
opremom itd.


Posebno poglavlje autor posvećuje načinu
suzbijanja korova u šumskim rasadnicima,
u šumskim kulturama i zasadima,
kod prirodne obnove sastojina,
pri njezi sastojina, u plantažama topola
i vrba, u hortikulturi i na neproizvodnim
površinama.


Knjiga može poslužiti kao udžbenik u
srednjim školama i na fakultetima i kao
neophodan priručnik u šumarskoj praksi.


Zbog svojeg sadržaja i značaja, preporučuje
se svima koji se na bilo koji na