DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 65     <-- 65 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


89.
redovne Skupštine Savea inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske održane 09. svibnja 1984. godine u Zagrebu
Prdisutnii: Skupštini su prisustvovali delegati (delegacije) iz 14 područnih Društava
IT šumarstva i industrijske prerade drva iz Bjelovara, Delnica, Karlovca,
Našica, Ogulina, Senja, Siska, Slav. Požege, Slav. Broda, Varaždina, Vinkovaca, Virovitice
i Zagreba, članovi Izvršnog odbora Samoupravne kontrole i drugi pozvani,
ukupno 66 učesnika.


DNEVNI RED


I
Društveni dio


1.
O;varanje Skupštine Saveza i pozdrav predsjednika ing. Slavka Horvatinovića.
2.
Izbor radnog predsjedništva i radnih tijela Skupštine:
a) Izbor verifikaoijiske komisije — 3 člana
b) Izbor kandidacijske komisije — 3 člana
c) Izbor komisije za zaključke — 3 člana
d) Izbor za pisni čar a i dva ovjerovitelja zapisnika.
3.
Uloga i zadaci Saveza ITŠDI Hrvatske od 88—90 Skupštine — Ing. Horvatinović
4.
Izvještaj verifikacijske komisije
5.
Izvještaj o radu Saveza za razdoblje od 88. do 89. Skupštine (18. 12. 1981 —
09. 05. 1984. g.):
a) Izvještaj tajnika Saveza — dr. Đure Kovačića
b) Izvještaj predsjednika uređivačkog odbora Sum. lista prof dr. Branimira
Prpića
c) Izvještaj predsjednika Odbora Samoupravne kontrole — Ing. Srećka
Vanjkovića.


6.
Rasprava o referatu, izvještajima, njihovo usvajanje i davanje razrješnice
dosadašnjim organima Saveza,
7.
Podjela društvenih priznanja
8.
Rasprava o Statutu Saveza i njegovo usvajanje — obrazloženje Ing. Ivana
Maričevića
9.
Izbor organa Saveza: Predsjedništva i Odbora samoupravne kontrole
10.
Izbor delegata za Savez IT Hrvatske i Savez ITŠID Jugoslavije i izbor drugih
organa
11. Dopuna programa rada za 1984. godinu
12. Prijedlog za zaključke Skupštine i završna riječ člana Predsjedništva.
II Stručni dio


Pripreme za XVIII Svjetski kongres IUFRO YU 80., koji će se održati u Ljubljani
1986. godine.