DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Bouchner, M.: Prilog biologij´i gniježdenja
južnočeške populacije Bucephala
clangula (str. 135—150


U najjužnijoj evropskoj populaciji Bucephala
clangida u petogodištu 1976—
1980, praćeno je gniježdenje u kućicama.
Zaposjedanje kućica kretalo se između
40»/o i 93!/». Za 120 gnijezda bilježenu je
nošenje jaja, gubici po gnijezdima i broju
jaja, postotak oplođenja i leženja. Izmjereno
je 1310 jaja, vagano 215 jaja i
204 ljudske i markirano 78 mladunčadi.
Praćen je i tok inkubacije, broj izležene
mladunčadi, njihovo preživljavanje i socijalni
odnosi,


Jan da, J.: Toksičnost nekih toksičkih
spojeva za fazane i zečeve (str. 151—163)


Za ispitivanje korišćeni su: Diazinon 60
EC (60%) djelotvorne tvari — diazinona),
Hostation 40 EC (40Vo Triazophos), Wofatox
18 WP (17,5´%» Parathion metyl), UL
tracid 40 WP (40% Methidathionaj i Soldep
(25°/o Trichlorfon). Za svaki insekti


cid ustanovljivane su vrijednosti akutne
toksičnosti za fazane i zečeve s jednokratnim
davanjem, subkronična toksičnost
uz trokratno davanje za fazane, lijek
i znakovi trovanja, odbojnost na insekticid
i koeficijent ugrožavanja i opasnosti.
Kao najtoksičniji na terenu pokazali
se Diazinon 60 EC, Hostation 40 EC
i Ultracid 40 WP


S r a u d, V. i Drochytka, J.: Mogućnosti
u razvoju tehnologije i mehanizacije
uzgajanja sadnica u velikim rasadnicima
(str. 165—176)


U članku je uspoređivano sadanje stanje
u tehnizaciji rasadničke proizvodnje
sadnog materijala i došlo se do zaključka
da neki strojevi nemaju zadovoljavajući
učinak pa je nužno poraditi na povećanju
njihovog učinka te povećati produktivnost
rada otkrivanjem rezervi u boljem
nadovezivanju proizvodnih operacija,


Bernard Hruška,


dipl. inž. šum.