DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 62     <-- 62 -->        PDF

i učestalosti plijena. Hrana je dosta jednolična,
a sastoji se uglavnom od ravnokrilaca,
zatim kornjaša i pauka. Od
prvih su najčešći šturci (Gryllida) sa
67,81% učestalosti i 84,11% prisutnih od
ukupne količine plijena.


F rancoRuiz, A.; Molina Vice n-
t e, .T.: Palacios A 1 b e r t i, B.: Prstenovanje
ptica u Španjolskoj prstenovima
»ICONA« i ponovno hvatanje tijekom
1980. godine. Ostali neobjavljeni nalazi
u zemlji i inozemstvu


Godine 1980. prstenovano je 35.184 ptica
(11.202 mladunaca i 23.982 odraslih) iz
193 vrste. Te iste godine uhvaćeno je 38
prstenovanih ptica (uz još 4 iz proteklih
godina, ali nalazi nisu ranije objavljeni).


I. Mikloš
RADOVI INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJA
U ŠUMSKOM GOSPODARSTVU I LOV
STVU — JILOVIŠTE—STRNADY—ČSSR
broj 60, 1982.


Š i k a, A.: Dosadašnji rezultati istraživanja
provenijencije duglazije u ČSR
(str. 7—25)


Rezultati pokusa provenijencije s duglazijom
u ČSR potvrđuju saznanja iz.
drugih zemalja o njezinoj velikoj promjenjljivosti
u preživljavanju, rastu i fe_
nologiji, često i provenijencija iz istih
područja. Ova iznimno velika promjenjljivost
povećava riziko kod izbora pogodnih
provenijencija za introdukciju ali je
s druge strane pogodna osnova za selekciju.
U cjelini je moguće zaključiti, da se
na pokusnim plohama provenijencija u
CSR za sada najbolje pokazuju neke
provencije zelene duglazije iz unutrašnjosti
Britanske Kolumbije, koje se ističu
visinskim rastom i velikim postotkom
preživjelih jedinki, te provencijencije sa
zapadnih obranaka Kaskada na sjeveru države
VVashingtona, koje imaju veoma dobar
rast i samo prosječne gubitke.


Šindelar, J.: Karakteristika rasta i
razvoja ariševog mladika iz sjemena sa
sjemenske plantaže (str. 27—40)


Kratka informacija o rastu i razvoju
najstarije kulture evropskog ariša u
ĆSSR, koja je bila osnovama iz sjemena
sjemenske plantaže. Kao standard je bilo
uvršteno potomstvo priznate jedinice
autohtonog sudelskog ariša. Rezultati
vrednovanja u starosti 16 godina pokazuju,
da potomstvo gotovo svih klonova
prestiže u visinskom j debljinskom rastu
te u produkciji mase deblovine potomstvo
standardne priznate jedinice. Is.
lo tako kvalitetu reprezentira udjel potpuno
ravnih stabala lijepa oblika. Dobivene
informacije istodobno dokumentiraju
da individualna selekcija (odabrana
stabla u šumskim sastojinama) može
donijeti ne mali oplemenjivački efekat.


Šindelar, J.: Mortalitet, rast i nekoje
morfološke osobine potomstava odabranih
priznatih jedinica smreka obične
(Picea abies (L.) Karst.) (str. 41—61.)


U području južne Češke, na lokalitetima
nadmorske visine 450 i 680 m, bile
su osnovane dvije istraživačke površine s
običnom smrekom. Posađeno je 28 potomstava
priznatih jedinica, pretežno iz.
područja južno-češkog i zapadno-češkog
pograničnog gorja. Za upoređivanje su
bile uvrštene i jedinice iz daljnjih područja.
U starosti od 8 godina ustanovljivali
je mortalitet, visina sadnica, broj
grana na najvišem pršljenu, broj postranih
pupova tcrminalnog izbojka i daljnje
oznake. Vrijednosti ponavljanja (heritabiliteta)
su bile većinom visoke, u
pravilu veće od 0,80.


Ch roust, L.: Intercepcija kišnih oborina
u gustom i rijetkom smrekovom
mladiku (str. 63—83)


Prigodom istraživanja ekologije uzgojnih
sječa smrekovih mladika mjerene su
i oborine ispod krošnje. Iz razlike oborina
na slobodnoj površini i oborina ispod
krošanja određeni su intercepcijski
gubici. Za mjerenje pod sastojinama su