DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 60     <-- 60 -->        PDF

sticida, a također i razaranje gnijezda te
ubijanje vatrenim oružjem.


C a 11 e j o Rey, A,; C a 1 v i n o M o n e.
los, F. Guitian Rivera, J.: Preliminarni
podaci o rasprostranjenju kružnoustih
i riba u kontinentalnim vodama Galicije
(Španjolska)


Autori daju podatke o rasprostranjenosti
kružnoustih (Cycloslomata) i riba u
kontinentalnim vodama Galicije (sjevero-
zapadna Španjolska) na temelju istra,
živanja obavljenih u posljednjih pet godina.
U kartama u UTM mrežom od
10x10 km označeni su nalazi svake od 12
utvrđenih vrsta (11 riba i 1 kružnousta).


GömezBustillo, M. R,; Mendez
G arnica, J. M.: Kritička promatranja
biološkog ciklusa Eudia pavonia (L. 1758)
u Španjolskoj (Lep. Saturnidae Boisd.,
1837 = Attacidae Dup., 1844)


Komentira se OPINION 1170/81 Međunarodne
komisije za zoološku nomenklaturu
(ICZN), gdje se djelomično modificira
OPINION 450/57 o ponovnom uvođenju
naziva Saturniidae Boisd., 1837 umjesto
Attacidae Dup., 1844 (a ne »Burmeister,
1878«). Iznose se tri vjerodostojna
iskustva s uzgojem leptira Eudia pavonia
(L., 1758) na tri različita lokaliteta
Iberijskog poluotoka (Barcelona, Huelva
i Bilbao) uz taksonomske, zoogeografske,
ekološke i fenološke podatke o jedine
dvije iberijske podvrste priznatog
taksona: josephinae Schawerda, 1923 (južna
subregija) i iberligurica Bustillo—
Aizpurua—Garnica, 1982 (sjeverna subregija).
Prihvaća se i postojanje prostrane i
slabo poznate prelazne zone između tih
dviju podvrsta.


Garcia de Jalön, D.; Gonzalez
del Tango, M.: Uvod u zoocenologiju
makrobentosa u rijekama planinskog masiva
Sierra de Guadarrama


U radu se analiziraju zajedničke karakteristike
raznih dijelova nekih rijeka
centralnog planinskog masiva, prema modelu
Illicsa i Botosaneanua, te


254


se utvrđuju zajednice makroinvertebrata
koji tamo obitavaju, na temelju »karakterističnih
« i »dominantnih« vrsta od kojih
se sastoje. Razmatra se također mogućnost
stvaranja takvog sistema za klasifikaciju
vrsta makroinvertebrata u španjolskim
rijekama, koji bi omogućio da
se u njima ustanovi »biološka zonacija«.


Molina Vicente, J.; Franco Ruiz,
A.; Palacios Alberti, B.: Nalazi
ptica koje je prstenovao Institut za zaštitu
prirode (ICONA) u Španjolskoj od
1968. do 1979. god. i ostali neobjavljeni
nalazi u zemlji i inozemstvu


Navedeno je 56 vrsta prstenovanih ptica
nađenih na raznim lokalitetima Evrope.


I. Mikloš
BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL
DE ECOLOGIA, br. 22, Madrid, 1982.


Montoya, J. M.: Uzgajanje, uređivanje
i ekonomika hrastika Quercus pyrenaica
Willd.


U radu se revidira tradicionalno iskorišćivanje
niskih šuma Quercus pyrenaica
Willd. Proučava se uzgajanje, uređivanje
i ekonomika u prošlosti i sadašnjosti.
Na kraju se analiziraju perspektive
promjena.


Meson, M.a L u i s a: Botanički i fe
nološki aspekti hrasta Quercus pyrenaica
Willd.


Revidiraju se botanički aspekti hrasta
Quercus pyrenaica Willd., posebno u pogledu
naziva, sinonimije, narodnih imena,
sistematike, morfologije, determinacije
te varijeteta i hibrida. Na kraju su
fonološka zapažanja.


Schmitz, M. F.; Bermüdez de
Castro, F.: Studije u dijazotrofičkim
ekosistemima (II). Joha na sjevero-istoku
Guadalajare


Proučavana je joha u dolinama rijeka
na sjevero-istoku Guadalajare te se opi