DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Inž. AI.OJZ STRANCAR


U visokoj starosti od 98 godina u Ljubljani je 17. srpnja 1983. godine umro
inž. Alojz Strancar. Cjelokupni radni vijek proveo je kao bujičar, najprije u Dalmaciji
a zatim u Sloveniji. U Dalmaciju dolazi ožujka 1910. godine kao inženjer —
vježbenik u Sekciju za uređenje bujica da već sljedeće godine bude premješten
u Knin. U Kninu ostaje do polovice 1914. godine kada je premješten u Sekciji za
uređivanje bujica u Ljubljani i u Sloveniji ostaje trajno, a radio je do svoje 83.
godine starosli tj. do 1966. godine, iako je 1951. godine bio umirovljen.


A. Strancar rođen je 30. kolovoza 1835. u Strancarjima pri Vipavi, osnovnu školu
započeo je u Planini pri Vipavi a nastavio je u Ljubljani, gdje polazi i gimnaziju.
Nakon mature 1905. godine odlazi na studij u Visoku školu za kulturu tla u Beču,
gdje 1909. diplomira za inžinjera šumarstva.
Značaj Strancara prelazi okvire Slovenije, ne samo po njegovom radu u Dalmaciji,
nego više po tome, što je aktivno sudjelovao na izradi Zakona o uređenju
bujica (1930. godine) i popratnih propisa uz taj Zakon. U to možemo ubrojiti i njegove
stručne rasprave o »Uređenju bujica, namjeni i koristi uređenja« (Gozdarski
weslnik, br. 5—6(1938) i »O uređenju bujica s narodno-gospodarskog glediš´a« (u
reviji Tehnika in gospodarstvo, br. 9—10.936).


(Prema »Gozdarskom vestniku, br. 10 1983.}


ER AT A CORRIGE!


U izvatku govora Prof. Fazlije ALIKALF1ĆA objavljenog u Šumarskom listu
br. 3—4 1984. god. na str. 130 rečenica » . . . a savjest je nedovoljni dio cjelovite moralne
i slobodne ličnosti« ispravno glasi


»Savjest je u pitanju, a savjest je neodvojivi dio cjelovite moralne i slobodne
ličnosti«.


Zahvaljujemo autoru na upozorenju o neispravnosti prvotnog teksta.


Ur.