DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 112     <-- 112 -->        PDF

osnivanju Sekcije za pošumljavanje i melioraciju krša pređe u tu Sekciju. Kada
je 1948. godine osnovana Sekcija za pošumljavanje i melioraciju krša u Zadru Dobrić
prelazi u Zadar, gdje radi do 1951. godine kada zbog bolesti odlazi u invalidsku
mirovinu. Iako je u zadarskoj Sekciji djelovao relativno kratko vrijeme, pošum..
Ijavanjem zahvatio je bližu 500 ha (da je bilo sredstava bi i više, kako je sam
govorio) kako je o tome već pisano u Šumarskom listu.**


Nakon što mu se zdravstveno stanje popravilo, reaktivira se 1956. kao šumarski
inspektor tadanjeg Narodnog odbora kotara Zadar na kojoj dužnosti ostaje do
navršetka punog radnog staža za starosnu mirovinu.


Inž. Dobrić ne miruje ni kao umirovljenik, nego u zadarskom Povijesnom
arhivu traga za dokumentima, posebno iz doba mletačke administracije, u kojima
je riječ o šumarstvu. Tako je za neke institucije u Splitu i Zagrebu posebno obradio
75 dokumenata (koji su bili pisani, razumljivo, na staroj talijanštini). Nije se
isključio ni iz rada na pošumljavanju krša jer je svojim iskustvom nesebično savjetima
pomagao mladim stručnijacima, kako je zapisao B. Tkalčić.


Nadgrobni govor »starom, dobrom šjor Anti-Toniju, koji nas je tako nenadano
i tiho ostavio« održao je Ing. Branko T k a 1 č i ć, direktor Šum. gospodarstva Zadar
u mirovini. U govoru evocirao je pokojnikov rad, pionirski doprinos ozeljenjavanju
krša, kako zadarskog područja tako i cijele Dalmacije, u njegovom dugom i plodnom
šumarskom životu, naglasio njegovo drugarstvo i nastojanje da mlade što više nauči
i da im poda motive i potakne želju za nastavak njegovog rada na podizanju šuma
u ovom dijelu naše domovine.


Inž. Ante Dobrić časno je 21. siječnja 1984. godine u Zadru završio svoj život
ostavivši u šumskim kulturama podignutim njegovom brigom, da spomenemo samo
jednu — onu duž ceste Zadar — Nin, trajan spomenik! O. Piškorić


BILI SU STUDENTI ŠUMARSKOG FAKULTETA U ZAGREBU


U jesen 1982. godine (28. listopada) umro je Prof. dr Amer Krivec, a u 1983. godini
dipl. inž. Branko Korber i dipl. inž. Slobodan Rajić, slovenski šumari, koji su
šumarstvo studirali na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.


Ame r Krive c rođen je 22. 04. 1928. godine u Velom Ižu, gimnaziju je
završio u Ljubljani a na Šumarskom fakultetu diplomirao 1952. godine. U šumarskoj
operativi, u Šumskim gospodarstvima Celje i Postojna, radi do 1964. godine kada
kao predavač, prelazi na Biotehnički fakultet — Šumarski odsjek u Ljubljani. Dok_
torirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1966. godine i iste godine izabran je
za docenta a 1977, godine izabran je za redovnog profesora na istom Fakultetu.
Područje njegovog rada bilo je suvremena tehnologija (mehanizacija) šumske proizvodnje
i njen utjecaj na šumu. Kao redovni profesor predavao je transport drva
i organizacija rada u šumarskoj proizvodnji.


Prof. Krivec bio je i stalni suradnik Instituta za gozdarstvo in lesno gospodarstvo
Slovenije.


Kao znanstvenik i pisac objavio je 6 samostalnih publikacija i preko 40 stručnih
i naučnih studija, članaka i referata od kojih neke i u Šumarskom listu (1962,
1963, 1976).


Prof. Krivec bio je zapažen i u inozemstvu, pa je tako bečki mjesečnik »Allgemeine
Forstzeitung«, u br. 1/1983), zabilježio njegovu smrt naglasivši, da je »s Au


** B. Tkalčić : 85-godišnjica Ing. Ante Dobrića. Šum. list, CHI (1979), br.
11 — 12.