DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 111     <-- 111 -->        PDF

IN MEMORIAM


ANTE DOBRIĆ,
dipl. inž, šum.


Ante Dobrić rođen je 5, kolovoza 1894. u Splitu a u rodnom gradu i maturira
na Velikoj realki 1913. godine. Odlazi na odsluženje vojnog roka, ali kako je njegovo
godište zahvatio prvi svjetski rat iz vojske se vraća tek 1919. godine i upisuje
studij šumarstva na tek osnovanom Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Apsolvira studij šk. god. 1921/22. a s radom započinje 28. XII 1923. godine
kao šumarski asistent (vježbenik) u Šumskoj upravi u Varešu (Bosna). Nakon
godine dana, 1925, premješten je za šumarskog referenta »poglavara sreza« u Duvnu,
u posve novu sredinu. Novu, jer je Šumska uprava u Varešu gospodarila s visokim
jelovo-smrekovo-bukovim šumama s etatom oko 45 000 m;s, a područje Duvna je
kraško degradiranih šuma, dakle područje na kojem je osnovni rad bio pošumljavadnje
i melioracija šikara, Za taj posao postojao je plan kompleksne melioracije
tj. ne samo melioracija degradiranih sastojina (šikara), posumljavanje golog krša
nego i uređenje pašnjaka, plan poznat pod nazivom »ZUPANJSKI ELABORAT« izrađen
krajem XIX stoljeća (Županjački, jer se tada mjesto Duvno nazivalo


Zupa^njae)*. Kako je prvi svjetski rat prekinuo, a i uništio dio započetih radova,
Dobrić počinje iznova. Osniva rasadnik namijenjen prvenstveno proizvodnji sadnica
crnog bora a na Vran planini započeo je s uređivanjem planinskih pašnjaka.
U Duvnu ostaje samo dvije godine, jer je premješten u Trebinje, a tri godine kasnije,
tj. 1930, premješten je u Rogaticu, dakle opet u područje visokih šuma. U Rogatici
ostaje do 1934. godine, kada dolazi za šefa Šumske uprave u Bihaću, gdje ostaje
do 1940. godine tj. do premještenja Ispostavi Banske vlasti Banovine Hrvatske u
Splitu.


U Splitu je inž. Dorbiću povjerena referada pošumljavanja i na tom poslu,
uz izuzetak perioda II svjetskog rata kada je upravitelj Šumarije u Karlovcu, ostaje
do kraja svog radnog vijeka, do kraja službovanja. Naime, 1947. godine postavljen je
za šumarskog referenta Narodno-oslobodilačkog odbora u Kninu, da iste godine po


* Taj elaborat prikazao je Prof. Dr P. Fukarek u časopisu »Veterinaria« (Sarajevo,
1954) pod naslovom »Županjački elaborat i njegovo značenje za sanaciju prirode
krša na području zapadne Bosne«.