DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 110     <-- 110 -->        PDF

da je u časopisu IUFItO (oko 1000 primjeraka)
objavljeno o aktivnostima u Jugoslaviji
na pripremi Kongresa; Savezno
Izvršno vijeće prihvatilo se pokroviteljstva;
već je napisano više informacija o
IUFRO kongresu i izdaju se BILTENI u
našoj zemlji. Na kraju je pročitao pismo
koje je upućeno organizatorima Kongresa
od strane organizacije IUFRO.


Prihvaćen je prijedlog, da se u drugom
dijelu rada 89. Skupštine upoznaju delegati
i svi prisutni sa aktualnim pitanjima
u vezi priprema za Kongres IUFRO.


Ad 6.


Dr. N. Komlenović i ing. Ivan M a-
r i č e v i ć obrazložili su konkretne aktivnosti
na izradi dokumentacije i pripremi
za prikupljanje ponuda za izvođenje radova
na centralnom grijanju i fasadi zgrade
i predložili članove komisije za te poslove.
Prihvaćen je prijedlog i to: 1. Ing.
Zeljko Škrgatić, 2. Ing. Ilija Stijepčević,


3. Ing. Nada Sirotić, 4. Ing, Pičman, 5.
Ing. Vilim Zivković.
Ađ 7.


Ing. S. H o r v a t i n o v i ć : 18. travnja
u organizaciji našeg Saveza održan je sastanak
s predstavnicima iz SR Slovenije,
Planinarskog Saveza Hrvatske, Šumski li
gospodarstva Bjelovar i Zagreb, Turističkog
Saveza Hrvatske o mogućnostima projektiranja
i obilježavanja PJEŠAČKOG


PUTA E-7 YU od Slovenije preko Kumrovca,
Kalnika, Papuka, Krndije, Fruške
Gore i dalje.


Kod predstavnika naših gospodarstava
vlada pozitivan stav i pripremni su dati
svoj doprinos u realizaciji tog zadatka
Preds´avnici Planinarskog Saveza Hrvatske
dali su ozbiljne primjedbe na realnost
takvog projekta i nisu prihvatili naši prijedlog
da oni budu organizatori i nosioci
toga zadatka. To su odbili uz obrazloženje
da su sada angažirani na drugim poslovima
i da će se oni uključiti u tu aktivnost,
ako se neko drugi prihvati realizacije.


Na kraju je dogovoreno da se još jednom
u organizaciji Saveza održi inicirajući
sastanak na tu temu uz odgovarajuću
pripremu.


Mr. Stjepan Petrović, informira prisutne
da Institut za drvo prihvaća akciju
Eksploatacije Karavan prijateljstva koja
se sprema u Afriku i predlaže da se realno
sagleda na koji bi naši članovi s određenim
iskustvima mogli utjecati na program
— sadržaj toga putovanja.


Prihvaćen je prijedlog da se na tu temu
organizira jedno predavanje — razgovor
zajedno s DIT-om Zagreb, ali u organizaciji
Instituta.


Sjednica je završena oko 14,00 sati.


Predsjednik:
Ing. S. Horvatinović, v. r.