DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 105     <-- 105 -->        PDF

dine (što odgovara prosječnim osobnim
dohocima iz 1982. godine, koje je ostvario
u R.O. iz koje je došao).


8. Prihvaćen je prijedlog da se planska
vrijednost boda za isplatu OD od 01.
01. 1984. godine poveća za 18°/o.
Ađ 4.


Vlatka A n t o n i ć pozivajući se na
dogovor s predsjednikom i tehničkim tajnikom
u prethodnom postupku predlaže se
da se kod Zagrebačke banke oroči din.
3.000.000,00 na 6. mjeseci i 2.000.000,00 dinara
na 3. mjeseca.


Prijedlog je prihvaćen.


Ad 5.


Prihvaćen je prijedlog da se imenuje
komisija za primo-predaju dužnosti tehničkog
tajnika (između ing. Rudolf a Antoljaka
i ing. Ivana Maričevića) u sastavu:
Mr. S. Petrović, Mr. J. Gračan i ing. Ostear
Piškorić.


Ing. Ivan Maričević, napominje da je
on faktično preuzimao dužnost u toku
mjeseca siječnja i da se u praktičnom smislu
može smatrati zaključenom primopredajom
s 31. 01. 1984. god.


Predloženo je i usvojeno da se zapisnički
utvrdi najkasnije do 15. veljače 1984.
godine. Isto tako da se biblioteka stručno
obradi u najkraćem roku i tako utvrdi
stvarno stanje.


Ađ 6.


Vlatka A n t o n i ć pozivajući se na dogovor
između predstavnika Saveza ing. S
Horvatinovića i ing. I. Maričevića s predstavnicima
Instituta za zemlje u razvoju
direktoricom Sodan Verom i drugom Era.
kom predlaže:


1. Priznavanje troškova za uređenje ulaznih
vrata; izmjena ornament stakla i
ličenje stubišta od I—II kata u ukupnom
iznosu od 139.000,00 dinara.
2. Participacijom u troškovima našeg
Saveza u iznosu od 96.700,00 dinara, a pod
uvjetom da Institut za zemlje u razvoju
potpiše Aneks Ugovora o zakupu poslovnih
prostorija br. 23/83-5 od 29. 08. 1983.
godine.


Sudjelujući u raspravi ing. S. Vanjković
i drugi uz prihvaćanje dogovora —
prijedloga, obavezali su stručnu službu da
odmah uputi pismo svim korisnicim
a poslovnog prostora u kojem treba izričito
navesti njihovu obavezu da traže
suglasnost organa našeg Saveza za sve
promjene koje namjeravaju činiti u objektu
— poslovnom prostoru.


Jednoglasno je usvojeno napred predloženo.


Ađ T.


Ing. Rudolf A n t o 1 j a k obavještava
prisutne o pripremama za sjednicu PREDSJEDNIŠTVA
Saveza, koja bi se trebala
održati između 20—25. veljače 1984, g.,
zbog donošenja Završnog računa za 1983.
godinu i dr. te donošenja odluka za SAZIVANJE
89. REDOVNE SKUPŠTINE
SITŠDI Hrvatske. Čita nacrt prijedloga za
dnevni red Skupštine, koja bi se prema
dosad Obavljenim razgovorima trebala održati
u drugoj polovici ožujka 1984. godine.


U raspravi su sudjelovali: Dr. B. Prpić,
Mr. Stjepan Petrović, Mr. J. Gračan, Dr.
Đ. Kovačie, Dr. R. Sabadi, ing. O. Piškorić,
ing. S. Vanjković. U vezi priprema za
Predsjedništvo i Skupštinu ing. I. Maričević
upoznao je prisutne o pozitivnom MIŠLJENJU
SSRN Hrvatske za prijedlog
STATUTA Saveza. Također je naglasio
dogovor s drugom Trsom V., zbog slobodnijeg
formuliranja čl. 39. i brisanja člana


41. Između ostalih zadataka u pripremi
predložio je da se potreban broj PRIJEDLOGA
STATUTA umnoži i pošalje DIT-
ovima i članovima PREDSJEDNIŠTVA.
Zaključeno je:


1. sjednicu predsjedništva održati do 25.
veljače 1984. godine i donijeti odluku za
sazivanje Skupštine Saveza između 15—30.
ožujka 1984. godine.