DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 103     <-- 103 -->        PDF

8. Ostala tekuća pitanja:

Donošenje odluka za određene poslove
i usluge,

Imenovanje delegata za skupštinu
potpisnika DD o osnovama zajedničkog
djelovanja na očuvanju, održavanju
i organizranom korištenju
MEDVEDNICE,
— Određivanje blagajničkog maksimuma,
— Razne obavijesti i dr.
Sjednici predsjedava Dr. Đ. Kovačić .


Ađ 1.
Ing. Ivan Maričević ukratko se osvrće
na sadržaj zapisnika 9. sjednice Izvršnog
odbora i daje slijedeće obavijesti:
Ad. 1/1 — Zakon o šumama obavljen je
u Narodnim Novinama br. 54. 23. 12. 1983.


g.
— Novi STATUT našega SAVEZA (prijedlog)
prihvaćen je u SSRN Hrvatske i
dobili smo pozitivno mišljenje u pismenom
obliku — 16. 01. 1984. god.
— Odbor RK SSRN Hrvatske za pošumljavanje
održao je sastanak 30. siječnja
1984. godine u našim prostorijama.
— Predstavnik Odbora za uređenje
MEDVEDNICE moli ime našeg delegata
za Skupštinu.
Ad. 1/2 — Primili smo rješenje od Republičkog
zavoda za zaštitu spomenika kulture
u Zagrebu odnosno PRETHODNU
DOZVOLU za izvođenje radova na obnovi
PROČELJA Šumarskog doma.


— Sa Institutom za zemlje u razvoja
dogovoreno je u vezi povećanja zakupnine
i održavanja o čemu ćemo detaljnije
govoriti pod točkom 6. dnevnog reda današnje
sjednice.
— Sastanak sa stanarima nije održan,
vrše se određene pripreme.
Ad. 1/3 — Radi se na pripremama i izradi
Završnog računa za 1983. godinu, o čemu
ćemo danas govoriti pod točkom 2 i 3. dnevnog
reda.


— U toku je realizacija na isplatu autorskih
honorara i naknada na temelju
ugovora o obavljanju privremenih i povremenih
poslova a na osnovu Odluke
donesene na sjednice I. O. 6. prosinca 1983.
godine.
Ad. 1/4 — Primjedbe samoupravne kontrole
su razmatrane i uvažavaju se kod
izrade prijedloga za planiranje u 1984. godini.
Ad. 1/5 — Inventura je obavljena i danas
je na dnevnom redu pod t. 2.


— Problematika doma redovno se prati
i planom za 1984. g. predviđaju se rješenja
za određena pitanja.
— Prema informacijama našeg odvjetn
ika DREZGA OZRENA možemo se nadati
pozitivnom rješenju SUDA za cea 14
dana.
— Održavanje Skupštine predviđa se u
drugoj polovici ožujka 1984. godine.
— U toku su pripreme za izradu dokumentacije
u vezi plinifikacije i dr.
Ad. 1/6 — Za tehničkog tajnika izabran
je ing. Ivan Maričević, koji je nastupio
na dužnost 1. siječnja 1984. godine.


— Jednoglasno je prihvaćen ZAPISNIK
s 9. sjednice IZVRSNOG ODBORA.
Ad. 2
Ing. Franjo Petrovi ć podnosi izvještaj.


INVENTURNE KOMISIJE


Izvještaj o obavljenom popisu
Izvršnom odboru Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
Zagreb


Komisija u sastavu:


1.
predsjednik Franjo Petrović
2.
član Ilija Stjepčević
3.
član Slavija Slonje
obavila je popis osnovih sredstava, sitnog
inventara u upotrebi, zatim gotove robe
(knjige, tiskanice i značke), novac i sve
vrijedne papire u blagajni, sredstva na


297