DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1984 str. 102     <-- 102 -->        PDF

ZAPISNIK
prve, konstituirajučc, sjednice Predsjedniništva Saveza ITSDIH održane 9. svibnja
1984. godine u društvenim prostorijama Saveza.


Prisutni: Dr Nikola Komlenović, Dr
Đuro Kovačić, Mr Stjepan Petrović, Dr
Branimir Prpić, Mr Vice Ivančević, Mr
Vladimir Bogati, Ing. Slavko Sarčević, Ing.
Alojz Frković, Ing. Tomislav Frković, Ing.
Eduard Tomas i Ing. Mladen Tonković.


Sjednica je održana neposredno nakon
završetka glavne skupštine Saveza s ovim
dnevnim redom:


1. Izbor predsjednika i potpredsjednika
Predsjedništva Saveza,
2. Donošenje odluke o oročavanju
1 000 000 dinara na tri mjeseca i prolongaciju
već oročenih sredstava u Zagrebačkoj
banci.
3. Razno
Ad 1


Nakon kraćeg dogovora o kandidatima
jednoglasno je prihvaćen prijedlog da
slijedeće dvije godine dužnost predsjednika
obavlja Dr Nikola Komlenović,
a potpredsjednika Dr Đuro Kovačić .


Članovi Predsjedništva ukratko su iznijeli
svoje pozitivne dojmove o radu
Skupštine i osvrnuli se na neke važnije
zadake organa Saveza, društava i cjelokupnog
članstva u budućem razdoblju.


Ad 2


Prihvaćeno je obrazloženje o korisnosti
oročavanja 1000 000 dinara i prolongiraju
već oročenih sredstava u Zagrebačkoj
banci.


Ad 3


Na kraju sjednice posebno je naglašena
potreba, da Komisija za zaključke
što prije izradi teze — prijedlog zaključaka
Skupštine te da se izvrše ostale pripreme
za drugu ali radnu sjednicu Predsjedništva
Saveza.


Zaključujući sjednicu predsjednik Dr
Nikola Komlenović još jednom zahvalio
se na izboru i povjerenju iskazanom od
članova Predsjedništva.


Predsjednik Predsjedništva:
Dr Nikola Komlenović v, r.


ZAPISNIK


10. sjednice IZVRSNOG ODBORA SavezalTSDIH održane 1. veljače 1984. godine
u 10 sati u društvenim prostorijama šu-marskog doma.
Prisutni: Dr. Đuro Kovačić — tajnik, Dr.
Branimir Prpić, Ing. Milan Ćelap, Mr Josip
Gračan, Mr. Stjepan Petrović, Dr. Rudolf
Sabadi, Ing. Oskar Piškorić, Ing. Franjo
Petrović, Ing. Srećko Vanjković, Ing,
Rudolf Antoljak, Ing. Ivan Maričević i
Vlatka Antonić.


DNEVNI RED


1. Osvrt na sadržaj zapisnika 9. sjednice
Izvršnog odbora usvajanja zapisnika.
2. Izvještaj komisije za inventuru s 31.
prosincem 1983. godine.
3. Razmatranje teza za donošenje plana
rada i financijskog plana za 1984. godinu,
te utvrđivanje osnovice i vrijednosti
boda za isplatu osobnih dohodaka zaposlenih
u stručnoj službi Saveza.
4. Prijedlog za povremeno oročavanje
financijskih sredstava kod Zagrebačke
banke.
5. Primopredaja dužnosti tehničkog tajnika
i registracija potpisa.
6. Troškovi održavanja šumarskog doma
— raspored po korisnicima.
7. Pripreme za održavanje redovne Skup.
šiine Saveza ITŠDIH-e.