DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 77     <-- 77 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA U TEORIJI I PRAKSI
(Zbornik radova sa Savjetovanja održanog u Opatiji
od 16. do 18. veljače 1983.)


Kako je već objavljeno u Šumarskom listu (br. 3—4/1983), u
Opatiji je od 16. do 18. veljače 1983. god. održano savjetovanje o
»Mehanizaciji šumarstva u teoriji i praksi«. Na Savjetovanju je
sudjelovalo oko 300 stručnjaka iz radnih organizacija, održano je
79 referata i održan je »Okrugli stol« na temu »Domaća oprema
u procesu mehanizacije radova u šumarstvu«. Sada donosimo popis
referata, koje su učesnici primili na samom savjetovanju, jer
su ih organizatori sakupili u »Zborniku radova Savjetovanja Mehanizacija
šumarstva u teorij i praksi«. Uz prezime autora označena
je kraticom i organizacija u kojoj radi, a tumač kratica nalazi se
na kraju popisa referata.


UVODNE REFERATE održali su:


S. Sever , (ŠFZ): Skica za portret Projekta V (str. 3—6),
Bedžula , D. (SS): Problematika uspoređivanja efikasnosti primjene razne mehanizacije
u približno jednakim uvjetima rada (str. 7—14),


Benić , R. (ŠFZm): Neki učinci odlučni pri izboru mehanizama u iskorišćivanju
šuma (str. 15—17),


Boj an in, S. (ŠFZ): Proces mehaniziranja radova eksploatacije šuma u ´svje


tlu visokoškolske nastave i znanstvenoistraživačkog rada (str. 19—24),
I g r č i ć, V. (OUŠ): Predviđanja potrebne mehanizacije u eksploataciji šuma u
Hrvatskoj do 2000 god. (str. 25—36),


Matić, S. (ŠFZ): Šuma i mehanizacija (str. 37—45),


R a j i ć, M. (TP): Pristup projektiranju strojeva za potrebe šumarstva (str.


47—52),


Rebula , E. (GGP): Mehaniziranje rada i njegova proizvodnost (str. 53—61),


Sever , S. (ŠFZ): Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi (str. 63—69),
To man i ć, S. (ŠFZ): Razvitak i primjena suvremenih tehničkih dostignuća,
osnove unapređenja proizvodnosti i humanizacije rada u šumarstvu (str. 71—79),


Tomičić , B. (ŠGB): Utjecaj tehnologije i organizacije na proizvodnost i mehaniziranost
radova u iskorišćivanju šuma (str. 81—90),


Turk, Z. (ŠFLJ): Aktualni problemi naše standardizacije šumskih drvnih proizvoda
(str. 91—95),
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 78     <-- 78 -->        PDF

MEHANIZACIJA U ISKORIŠĆIVANJU SUMA


Be b er, J. i Bojanin , S. (ŠFZ): Specifične karakteristike istraživačkog rada u
eksploataciji šuma (str. 99—107),
Bojanin, S., Sever, S., H or vat, D., Beb er, J. (ŠFZ) i Slabak, M.
(SŠ): Ispitivanje prototipa prvog domaćeg forvardera (str. 119—130),
Golja , V. i Hitrec , V. (ŠFZ): Optimalizacija transportnog sistema metodom
simulacije (str. 131—144),


Heski, T. i Šragalj, F. (ŠGVR): Novi domaći zglobni traktor S 101 (str.


145—148),
H or vat, D. (ŠFZ): Jedan pristup problemu opremanja poljoprivrednog traktora
šumskim vitlom (str. 149—165),


Horvat , D. i Sever , S. (ŠFZ): Mogućnost mjerenja nekih karakteristika tla
i njihova primjena pri klasifikaciji šumskih terena s obzirom na prohodnost vozila
(str. 167—173),


K a m e r e r, A. (ŠGV): Osvrt na rad malih ekipaža »Pionir« na području ŠG


»Hrast« Vinkovci (str. 175—180),
Kosir , B. (ŠFLJ): Uspoređenje efikasnosti utovara i istovara dugog drva četinjača
s nekim domaćim i uvezenim hidrauličkim dizalicama (str. 181—192),
Krpan , A. P. B. (ŠFZ): Utjecaj vlage tla na prohodnost traktora u nizinskim
šumama Slavonije (str. 193—201),


Malek , A. (ŠGB): Analiza rada i troškova kod prijevoza drvnih sortimenata u


ŠG »Mojica Birta« Bjelovar (str. 203—212),
Mar old, B. (FPS): Tehnika upravljanja motornim vozilima (str. 213—223),
Marold , B.: Normiranje potrošnje pogonskog goriva u cestovnom prometu
(str. 225—236),


M a to š e v i ć, I. (ŠGV): Oštrač u procesu proizvodnje na ´sječi i izradi drva


(str. 237—243),
Merle , M. (ŠCL): Suvremena tehnologija u iskorišćivanju goranskih šuma i
značaj detaljnog planiranja (str. 245—249),


Moćan , D. (ŠGD): Pripremni radovi za proizvodnju u šumarstvu (str. 251—257),
Moćan , D.: Otvorenost šuma ŠG Delnice (str. 259—262),
Mrđenović , S. (ŠGS): Istraživanja rada traktora gusjeničara TDT-55A u različitim
sastojinskim uvjetima (str. 263—275),
Mrđenović , S.: Utovar pro´stornog drva s tla u vagon hidrauličnom dizalicom
HIAB 670 (str. 277—281),
Mrđenović , S.: Uvođenje traktora gusjeničara na radovima privlačenja ŠG
Sisak (str. 283—287),
Mursić , M. (SPS): Problem daljnje adaptacije traktora IMT-558 i IMT-560
(str. 289—292),
Papič , F. (ŠGT): Upotreba žičara na području Šumskog gospodarstva Tolmin
s ekonomskog, tehničkog i zaštitnog stanovišta (str. 293—309),


Polić , A. i Pleše , J. (ŠGD): Pregled razvoja transporta drvnih sortimenata


u ŠG Delnice (´str. 311—318),
Sever , S. i Horvat , D. (ŠFZ): Prilog istraživanju metoda ispitivanja šumskih
vitala na primjeru ispitivanja vitla RV-3 (RV — 2x15), Rapid — Virovitica


(str. 319—334),


180
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Sever , S. (ŠFZ): Prilog proučavanju eksploatacionih parametara traktora pri
privlačenju drva (str. 335—350),
Slabak , M. (ŠS): Forvarderi u svijetu i kod nas (str. 351—361),


Stefančić , A. (ŠGN): Primjena mehanizacije na privlačenju drvnih sortimenata


u prorednim sječama prigorja i brda ŠG »Krndija« Našice (str. 363—368),
Štimac , S. (ŠGD): Centralno mehanizirano stovarište za četinjače ŠG Delnice
(str. 369—379),


Tonković , M. (ŠGK): Neka iskustva u primjeni mehanizacije pri izvlačenju
drvnih sortimenata kod ledoizvala 1980. god. na području ŠG Karlovac (str. 381
—385),


Trohar , V. (UK): Smanjenje utroška goriva motornih pila (str. 387—407),
Vukmanović , B. (ŠGVR): Sistemi gradnje kamionskih kompozicija (str.
409—418),


Zakšek , A. (ŠGV): Trogodišnje iskustvo na utovaru i prijevozu drvnih sortimenata
domaćim tegljačem u ŠG »Hrast«, OOUR »Mehanizacija« (str. 419—423).


MEHANIZACIJA U GRADNJI ŠUMSKIH PROMETNICA


Dobre , A. (IGL): Iskustva i problemi mehanizacije u gradnji šumskih putova


u Sloveniji (´str. 427—431),
Lovrić , N. (ŠFZm): Ocjena kvalitete kolničke vozne površine šumskih kamiona
cestovnih prometnica (str. 433—438),


Lovrić, N.: Utjecaj motornih vozila na gradnju i održavanje šumskih trans


portnih sustava (str. 439—447),
Luketić , S. (ŠGO): Primjene mehanizacije u izgradnji šumskih cesta u Šumskom
gospodarstvu Ogulin i Vrbovsko (str. 449—454),


Mazul , S. i Herman , V. (SŠ i ŠGR): Primjena tehnologije i mehanizacije
u gradnji šumskih prometnica pod uvjetima SŠG »Slavonska šuma« Vinkovci
(str. 455—465).


PROBLEMI ENERGIJE, STANDARDIZACIJE, RAZVOJA, PROJEKTIRANJA,
OBRAZOVANJA I DR.


Brezinščak , M. (MT): Raznovrstnost pojma nosivost (str. 469—476),
Bubanić , M. (TAM): Novi program vozila TAM i mogućnosti njihove primjene
u šumarstvu (str. 477—480),


Đanić , Z. (ŠĐ): Racionalnije iskorištenje efektivnog radnog vremena traktora
na privlačenju oblovine upotrebom pokretnih garaža (str. 481—483),
Ham , Đ. (ŠFZ): Energetski plin iz drvnih otpadaka, proizvodnja i primjena (str.
485—495),


I grč i ć, V. (OUŠ): Ocjena potrošnje goriva za pogon strojeva u iskorišćivanju


šuma šumarstva Hrvatske u 1983. god. (str. 497—504),
Igrčić , V.: Provođenje zakonskih propisa o mjernim jedinicama u šumarstvu
Hrvatske (str. 505—508),


Rak, A. (TP): Primjena sunčeve energije u šumarstvu (str. 509—532),
Srne kal, I. Cetina, M. (INA) i Č u 1 j a t, M. (PI): Iskustva o primjeni
multigradnih motornih ulja u vozilima cestovnog prometa i u poljoprivrednim
strojevima (str. 533—538),
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Srećković , M. (?): Mehanizacija za šumarstvo IMT (str. 539—556),
Ti´i ovce, 1. (RK): Obuka iz uljne hidraulike (str. 557—565),
Tomičić , B., i Bartovčak , D. (ŠGB): Uloga prototipno-proizvodne radionice
u mehaniziranju radova iskorišćivanja i uzgoja šuma (str. 567—570),
Zima, V. (INA): Unifikacija motornih ulja u mehanizaciji šumarstva (str. 571—
575).


MEHANIZACIJA U UZGAJANJU I ZAŠTITI ŠUMA


Bartovčak , D. (ŠGB): Primjena mehanizacije na pripremi staništa u prirodnoj
obnovi (str. 579—583),
Bradić , B. (ŠČ): Sadilica ŠC-82 (str. 585—589),
Đ oko vic, P. i Marković, J. (IT): Mehanizacija radova u zasadima topola
i vrba (str. 591—598),
Ha l a m bek, M. (ŠIJ): Mehanizacija u suzbijanju korova i primjena herbicida
u šumarstvu (str. 599—605),
Kulaš , J. (SŠ): Unapređivanje njege mladika primjenom staza (str. 607—612),
Matić , S. (ŠFZ): Neki biološki pokazatelji učinka mehanizacije u uzgajanju
šuma (str. 613—619),
Novaković, M. i Blažeković, J. (ŠGOS): Mehanizacija u podizanju i njezi
plantaža (´str. 621—624),
Rončević , S. (ŠGK): Dosadašnja iskustva na provedbi proširene biološke reprodukcije
— pošumljavanju i mogućnosti primjene mehanizacije (str. 625—631),
Sever , S. i Bartovčak , D. (ŠFZ i ŠGB): Rezultati ispitivanja usavršenog
šumskog kultivatora — grebača (str. 633—639),
Sever, S., Horvat, D. i Golja, V. (ŠFZ): Neki rezultati ispitivanja bušilice
IVA — IM (str. 641—651),
Sever, S., Horvat, D. i Golja, V.: Prilog proučavanju roto-sjekača (str.


653—663),
T o m aš e v ić, A. (ŠFZ): Mogućnost primjene strojne obrade tla pri pošumjivanju
krša (str. 665—668).


ERGONOMIJA — ZAŠTITA NA RADU


Bubnjević , M. (ŠIJ): Učestalost prijevremene invalidnosti radnika u šumarstvu
Hrvatske (str. 671—680),


Lipoglavšek , M. (ŠFLJ): Ergonomska svojstva radnih sredstava pri dobi


vanju šumskih proizvoda (str. 681—685),
Mrđenović , S. (ŠGS): Dosadašnja iskustva o tehničkim pregledima motornih
pila lančanica prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o jačinu ispitivanja
oruđa za rad (str. 687—690),


Henich, D. i Sever, S. (ZZZ, ŠFZ): JUS, M, K8, 020 0 — naš prvi standard


za ispitivanje motornih pila lančanica (str. 691—701),
Henich , D. i Sever , S.: Prilog istraživanja vibracija motornih pila lančanica
(str. 703—717),


Henich , D. i Sever , S.: Razvoj metoda mjerenja i utvrđivanja dozvoljenih
granica izlaganja buci i vibracijama prenesenih putom ruke/šake (str. 719—729).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 81     <-- 81 -->        PDF

KRATICE — FPS: Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Rijeka — GGP: Gozdno gospodarstvo Postojim
— 1GL: Institut za gozdno gospodarstvo, Ljubljana — INA: INA, Rafinerija Rijeka — IT:
Institut za topolarstvo, Novi Sad — MT: »Mjerna tehnika«, Rep. zaj, za znanstveni rad SR Hrvatske


— OUS: Opće udruženje šumarstva, prerade drva i prometa Hrvatske — PI: Poljoprivredni institut,
Osijek — RK: »Rade Končar«, Zagreb — SŠ: SSGO »Slavonska šuma«, Vinkovci — SCL: šumarija
Crni Lug — ŠC: Šumarija Čazma — ŠĐ šumarija Đurđenovac — ŠFLJ: Biotehnička fakulteta, Ljubljana,
VTOZD za gozdarstvo — ŠFZ: šumarski fakultet, Zagreb — ŠFZm: Šum. fakultet Zagreb, umirovljenici
— ŠGB: Šumsko gospodarstvo »Mojica Birta«, Bjelovar — ŠGD: Š. G. Delnice — ŠGK: šum.
eosp. Karlovac — ŠGN: š. G. »Kradija« Našice —ŠGO: š. G. Ogulin — ŠGOS: š. G. Osijek — ŠGR: GŠRO
»Cestogradnja«, Našice — ŠGS: š. G. Sisak — ŠGT: ŠGG Tolmin — ŠGV: Š. g. »Hrast«, Vinkovci —
ŠGVR: Š. g. Vrbovsko — ŠIJ: šumarski institut Jastrebarsko — ŠPS: Šumarija Podravska Slatina —
TP: »Tehnoprojekt«, Vinkovci — TAM: ZIV TAM, Autotrgovina Zagreb — UK »Unikomerc«, Zagreb —
ZZZ: Zavod za zaštitu zdravlja, Zagreb.
Popis tema referata održanih na Sagod.).
Podatku Đ. Hama , da je u Bevjetovanju
u Opatiji omogućuju i onima lišću od 1924. do 1951. god. radio 4-taktkoji
na Savjetovanju nisu učestvovali ili ni motor na upojni plin, tj. plin iz drva,
koji nemaju ovaj Zbornik da saznaju o snage 331 kW dodajem, da je i tvornica
čemu se izvještavalo i raspravljalo. Viavionskih
bombi »A. Stanković, a.d.« u
dimo, da pored tema užeg specijaliziVišegradu
od 1938. godine za cjelokupni
ranog područja ima i referata koji mopogon
koristila samo upojni plin. Dodugu,
pa i moraju, zainteresirati i onog, še koristilo je za to ne drvne otpatke
koji se ne bavi poslovima mehanizacije. nego drvo, staru bukovinu, i od Šumske
Takav je prvenstveno referat prof. Dr upravo u Višegradu kupilo 5000 m3 dr


S.
Matica »Šuma i mehanizacija«. va. Ali i to se drvo može računati u otpad,
jer su prodane stare bukve ostale
S. M a t i ć upozorava na opasnost
nakon redovne sječe kao nekvalitetne te


po stabilnost i produktivnost šume od


su, u interesu, pomlađivanja, bile pred


teške mehanizacije, jer je šuma živi or


viđene za podbjeljivanje.


ganizam a ne na´slage anorganske materije
koja se ne može obnoviti na isko-Završavam ovaj prikaz s konstatacirišćenim
mjestima. Naglašena je, brojjom,
da su to referati o rezultatima isčanim
podacima, i neopravdanost mišljetraživanja
i primjene mehanizacije u
nja, da je sitna drvna masa (granjevina, razdoblju od sedam godina, kako piše S.
kićevina), i biomasa uopće, koja ostaje Seve r u uvodniku — »Skici za portret
nakon sječe izgubljena vrijednost. NaProjekta
V«, zajedničkog rada, kako i iz
protiv, u razumnom šumskom gospodarpopisa
radnih organizacija slijedi, stručstvu
ona treba ostati u šumi, jer je nužnjaka
s fakulteta i onih u svagdanjoj
na za dobru produktivnost tla, pa se praksi. Uostalom »temelj prirodnih znamomentalna,
i mala, vrijednost nadokno´sti
su iskustva stečena opažanjem«,
nađuje budućom i većom vrijednošću. kako glasi jedna od sentenci, koje se na


laze na svakoj stranici bez teksta (praz


Takve su, ujedno i aktualne, teme i re


ne iz tehničkih razloga).


ferata prof. Đ. Hama »Energetski plin


iz drvnih otpadaka, proizvodnja i priIzdavač
ovog Zbornika je Šumarski
mjena« i Mr A. Raka »Primjena sunčefakultet
u Zagrebu, Zavod za istraživave
energije u šumarstvu«. nja u šumarstvu, urednički odbor prof.
dr. S. B o j a n i n i dipl. ing. Velimir


O proizvodnji i korišćenju energet


I g rč i ć a urednik prof, dr Stanislav Se


skog plina iz drva upozorilo je već Jugoslavenskom
šumskog udruženja 1931.


* Zbornik se nalazi i u knjižnici Saveza ITŠDI
godine te raspisalo i nagradnu student-Hrvatske.
´sku temu o njemu (v. Šum. list, 1933. O. Piškorić