DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 75     <-- 75 -->        PDF

opširniji prikaz radova prof. I. Horvata, prema biografiji prof. Ive Horvata, koju
je pod nazivom »Prof. dr Ivo Horvat, životopis, znanstveni rad i ostavština« objavio
1963. godine u Biološkom glasniku njegov dugogodišnji suradnik prof, dr
Stjepan Bertović. Znanstvena istraživanja na području Gorskog kotara započeo
je prof. Horvat 1927. godine u okviru svojih »Vegetacijskih studija o hrvatskim
planinama«, a 1948. godine nastavio je ovaj rad s grupom mladih znanstvenih
suradnika. Godine 1962. izlazi iz tiska njegovo djelo »Vegetacija planina zapadne
Hrvatske« s 4 karte biljnih zajednica sekcije Sušak. Ovaj veliki doprinos prof.
Horvata i njegovih suradnika razvoju moderne fitocenologije, predstavlja istovremeno
i znanstvenu podlogu za Horvatovu akciju oko zaštite Risnjaka u kategoriji
nacionalnog parka.


Dio učesnika proslave


U prvom Generalnom uređajnom planu nacionalnog parka »Risnjak« prof.
Horvat je 1962. g. obradio poglavlje o »Znanstvenim temeljima« u kojem je obrazložio
znanstveni značaj Risnjaka i odredio puteve daljnih istraživanja. U ovoj
jubilarnoj godini Šumarski fakultet započinje sinekološko-biološka komparativna
istraživanja ekosistema Nacionalnog parka »Risnjak« te u tu svrhu osniva
trajne istraživačke plohe u 4 različita ekosistema.


U zaključku referata prof. Rauš naglašava da u posljednjih 30 godina znanstvena
važnost Risnjaka nije bila dovoljno uočena, valorizirana i poštivana, pa uz
predložene smjernice da daljnji rad, naglašava potrebu razvijanja znanstvenog
rada i odgojno obrazovne funkcije koja je u ovom Nacionalnom parku bez svake
sumnje osnovna i prioritetna. Među prve zadatke u daljnjem radu valja uključiti