DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Šum. list CV1I1 (1984), 155


PROGRAM RADA


Republičkog organizacionog odbora SR Hrvatske
za pripreme XVIII svjetskog kongresa IUFRO


Aktivnosti Republičkog organizacionog odbora SR Hrvatske na pripremama
XVIII svjetskog kongresa IUFRO obuhvaćaju usvajanje i realizaciju programa
rada Komisije za znanstveni rad, Komisije za razvoj i Komisije za ekskurzije. Pored
toga program rada Republičkog odbora obuhvaća propagandne aktivnosti u
SR Hrvatskoj u razdoblju do kongresa, suradnja sa Saveznim organizacionim
odborom i njegovim komitetima, te aktivnosti u vezi osiguranja financijskih sredstava
koja su neophodna za realizaciju programa priprema za kongres u SR Hrvatskoj.


I PROGRAM AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA ZNANSTVENI RAD


Program rada Komisije je sastavni dio programa rada Republičkog organizacionog
odbora SR Hrvatske i programa rada Komiteta za znanstveni rad Saveznog
organizacionog odbora. Ti programi su međusobno usklađeni i povezani.


1. Istraživanja u razdoblju 1981—1985. Realizirat će se srednjoročni program
znanstvenih istraživanja koji su zajednički izradili, prihvatili i počeli ostvarivati
Šumarski fakultet u Zagrebu, Šumarski institut Jastrebarsko, Institut za drvo
Zagreb, razvojne službe i udruženi rad.
Dovršeni radovi publicirat će se u obliku dostupnom šumarskoj i drvoprerađivačkoj
praksi u našoj zemlji, te svjetskoj znanstvenoj i stručnoj javnosti. Pri
tom se neće birati luksuzni i skupi tisak, nego onaj financijski dostupan. Međutim,
publikacije će biti kvalitetno izrađene s prijevodima sadržaja, sažetka, simbola
i grafikona.


Na temelju Prijedloga programa rada od 25. 01. 1983. god. dosadašnjih aktivnosti
i rasprava, Komisija za znanstveni rad (KZZR) SR Hrvatske, dogovorila je
svoj program rada za period prije, u vrijeme i poslije XVIII kongresa IUFRO ´86.
Ovaj program sastoji se od slijedećih pripremnih radova i ostvarenja:


2. Predstavljanje znanstveno-istraživačke djelatnosti u šumarstvu i preradi
drva SR Hrvatske. Osnova za to predstavljanje bit će rezultati odabranih rado