DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 59     <-- 59 -->        PDF

sljedice na okolinu većeg učinka jer su te prometnice stalnijeg karaktera, pa se
preporuča za njihovo smanjenje i otklanjanje primjena tehničko-bioloških mjera
prema načelima inženjerske biologije.


Navedeni koeficijenti sigurnosti za cestovne sisteme izvlačenja i prijevoza
određeni su na osnovi naprijed navedene opće formule i to diobom mogućih
sigurnosti šumskih cestovnih sistema izvlačenja ili prijevoza s tehničkog šumsko-
eksploatacijskog, ekonomskog i biološkog stajališta1, i projektom predviđene
sigurnosti u pogledu navedenih stajališta. Za sve sigurnosti cestovnih sistema
predložena su mjerila njihove kvantifikacije tako da postoji njihova praktična
primjena u operativi.


6. ZAKLJUČAK
Namjera ovog izlaganja je prikaz metode kako se pomoću koeficijenta sigurnosti,
ocjenjuje stupanj sigurnosti u izradi projektnih elaborata šumskih
cestovnih prometnica izvlačenja i prijevoza. Primjenom te metode izvršena je
analiza projektnih elaborata nekih šumskih gospodarstava i dati su rezultati
realizacije sigurnosti šumskih cestovnih prometnica u operativi. Na taj način
dobivene su indikativne smjernice za mogućnost praktičnog određivanja koeficijenata
sigurnosti u izradi projektnih elaborata s tehničkog, šumsko-eksploatacijskog,
ekonomskog i biološkog stajališta, što je svakako od praktične važnosti
za poboljšano planiranje i građenje šumskih cestovnih prometnica izvlačenja i
prijevoza u pogledu sigurnosti.


LITERATURA


1.
Boi an in S. i Sever S.: Neki elementi finog otvaranja sastojina kod vuče
zglobnim traktorom, Mehanizacija šumairsitva, Zagreib 1 (1976), ´(5—6), 135—140.
2.
B u riet , N.: Dirnensioniemung und Verstärkung ;von Strassen mit geringen Verkehr
und flexiblen Oberbau. Strasse und Verkehr, Zürich, 67 (1981), 382—391.
3.
Lovrić , N.: Mogućnosti primjene ekološko-bioloških stajališta u izgradnji šumskih
.transportnih sistema, Referat održan na il. Kongresu biologa Hrvatske, Poreč
21. — 26. 9. 1981.
4.
Lovrić , N. iProlstanno planiranje šumskih prometnica, Zbornik radova ekologa
Jugoslavije, Savez društava ekologa Jiugoslavije, Zagreb, 2 (1979), 253—259.
5.
Wehner, B., Siedek, P. i K. — H. Schulze: Handbuch des Strassenbaus,
Band 3, Springer —Verlag, Berlin —Heidelberg— New York, 1977, 290.
(i.
V 1 a d i s a v 1 j e v i ć, Ž.: O vodoprivredi, pogledi i metode. Građevinski fakultet
Univerziteta u Beogradu, Institut za vodoprivredu »Jaroslav Cerni«, Beograd,
1969., 235.
Construction and Traffic Safety on Forest Roads


Summary


Forest roads belong to a special category; many references call them »low
construction cost roads«, which is suggestive of their specific character. Designs of
forest roads have been reviewed with .respect to safety and from the engineer.iing,
forestry, economic and biological standpoint. The results of the review are presented
in order to determine ´the ounranft safety of forest roads in exploitation.
KEYWORDS: forest roads — safety — standpoint — exploatation