DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 58     <-- 58 -->        PDF

nego za javne prometnice jer za njih nije. potrebna građevna, dozvola. Kao i kod
prethodne analize prometnica izvlačenja, i ui ovom slučaju težište razmatranja
je projektiranje i građenje šumskih cestovnih prometnica u pogledu njihove sigurnosti
s tehničkog, šumsko-eksploatacijskog, ekonomskog i biološkog stajališta.


Uzme li; se u obzir prethodno navedene koeficijente sigurnosti u pojedinim
fazama izgradnje šumskih cestovnih prometnica prijevoza, tada općenito njihove
vrijednosti mogu iznositi:


ns m nf] p Za stabilni cestovni sistem vrijednosti tehničkih i šu>
1 i > 1 msko-eksploatacijskih koeficijenata sigurnosti su veće
ns n nr „ od jedinice što je uvjet stabilnosti izgradnje,


ne
m Za stabilan cestovni sistem koeficijenti ekonomske sigurnosti su vri


2? 1 jednosti veće od jedinice (uz opravdani ekonomski efekt, a ako- su jed


np> p naki jedinici sistem je labilan, ali u nekim slučajevima, gradnje mogu


biti opravdane,


Hi, ni > Biološki koefioijeriti isu veći ili jeidnaiki jedinici već prema stupnju


=
1 negativnog utjecaja ma okolinu zfoog izgradnje cestovnog sistema, a


Lb, p < manji od jedinice ukoliko je povećana novčana vrijednost okoline


nakon izgadnje.


Izvršena su istraživanja i analize izvedbenih projektnih elaborata građenja
šumskih cestovnih prometnica .sistema prijevoza i njihovih sastavnih elemenata
s vrednovanjem pomoću koeficijenata sigurnosti i dobiveni su slijedeći rezultati
:tehnički i šumsko-eksploatacijsiki koeficijenti sigurnosti su veći od jedinice
s obzirom na stabilnost cestovnog sistema odnosno sigurnosti
eksploatacije i prometa koji se odvija tijekom cijele godine;

ekonomski koeficijenti sigurnosti utvrđeni kod ´svih projektnih elaborata
prometnica odnosno građenja, veći su od jedinice pa je samo teorijski
pretpostavljen slučaj1 kad su ti koeficijenti sigurnosti jednaki jedinici.

biološki koeficijenti sigurnosti utvrđeni kod projektnih elaborata i građenja
šumskih cestovnih prometnica sistema prijevoza su veći, jednaki
ili manji od jedinice, tj. alko su veći od jedinice tada nastaje oštećenje
okoline, odnosno kod jednakosti jedinici nije bilo negativnog utjecaja, a
za vrijednost tih koeficijenata sigurnosti većih od jedinice nastalo je
poboljšano stanje okoline nakon izgradnje.
Zaključno se za oba sistema tj. izvlačenja i prijevoza, može na osnovi koeficijenata
sigurnosti utvrditi činjenično stanje da ne postoje tehnički propisi o
izgradnji šumskih prometnica i zbog toga se katkada dešava da je kod potrebne
tehničke i šumsko-eksploatacijske stabilnosti sistema1 znatno povećana
ekonomska sigurnost na štetu biološke, odnosno da j´e obrada projektnih elaborata
šumskih cestovnih prometnica različita u stručnom pogledu za pojedina
šumska gospodarstva. Razumljivo je da su kod prometnica prijevoza štetne po