DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1984 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ekonomskih i bioloških elemenata, što je njihova glavna karakteristikau Druga
glavna karakteristika šumskog sistema izvlačenja je privremenost njegovih ce^
stovnih prometnica, tj. korišćenja samo za vrijeme eksploatacije šumskog kompleksa.
Pri tom u svim fazama procesa izgradnje ovih prometnica kao i njihove
eksploatacije, vrijednosti koeficijenata sigurnosti mogu općenito iznositi:


ns m Za sve konstruktivne elemente cestovnih sistema statičko-dins
= > i namiiöki koeficijenti sigurnosti imorajiu biti veći od jedinice, što je
nSi p uvjet stabilnosti izgradnje.


nr> m Za stabilni cestovni sistem šumsko-eksplo-atacijski koeficijenti
nr = > 1 sigurnosti moraju biti veći od jedinice, a ako su jednaki jedinr
v nici tada je cestovnu sistetn labilan.


nem Za stabilni cestovni sistem koeficijenti ekonomske sigurnosti su
ne = J> 1 vrijednosti veće od jedinice uiz opravdane ekonomske efekte, a
n(. p ako su jednaki jedinici sistem je labilan, ali u nekim slučajevi


ma gradnja može biti ipak opravdana.


n,, m Biološki koeficijenti sigurnosti su veći ili jednaki jedinin,
p = J> 1 ci već prema utjecaju izgradnje na okolinu.


Rezultati analize šumskih cestovnih sistema izvlačenja u pogledu upotrebljivosti
odnosno vrednovanja njihovih projektnih elaborata i načina izgradnje
na osnovi koeficijenta sigurnosti su slijedeći:tehnički (statičko dinamički´) koeficijtenti sigurnosti pojedinih objekata
za njihove konstrukcije uvijek su veći od jedinice, odnosno iznosa prema
propisima, a ako je dozvoljen izbor tada je ovisno o objektu katkad uzet
neznatno veći od jedinice;

šumsko-eksploatacijski i ekonomski koeficijenti sigurnosti su rjeđe jednaki
jedinici a vrlo često veći od jedinice, katkad znatno u odnosu na
ostale koeficijente sigurnosti, što ukazuje npr. na povećane ekonomske
koeficijente sigurnosti odnosno mogućnost negativnog utjecaja izgradnje
na okolinu;

biološki koeficijenti sigurnosti većinom su jednaki jedinici, tj. izgradnja
prometnica nema utjecaja na okolinu, a ako su veći od jedinice navedenom
izgradnjom degradira se okolina.
Prema tome proizlazi na osnovi koeficijenta sigurnosti da je katkada uz
potrebnu tehničku i šumsko-eksploatacijsku stabilnost znatno povećan ekonomski
efekt i to na štetu biološkog učinka. Posljedica takvog stanja je ugrožavanje
okoline pa će potrajati neko vrijeme, uz eventualno poduzimanje gospodarsko-
uzgojnih mjera za otklanjanje negativnih utjecaja na okolinu, što je olakšano
činjenicom da su navedeni sistemi privremenog karaktera.


5.2. Rezultati analize šumskih cestovnih sistema prijevoza
Šumski cestovni sistemi prijevoza su stalnoga karaktera pa izgradnja njihovih
prometnica zahtjeva primjenu tehničkih propisa, ali u manjem opsegu,